31 mars, 2009

Kräver klart besked om ansvar för farleder

Ska staten genom Sjöfartsverket ansvara för infrastrukturen i form av utprickade farleder i skärgården eller hur blir det i framtiden? Den frågan vill Göran Andersson (lilla bilden på artikelsidan), ordförande för Svenska Båtunionen, ha klart besked av infrastrukturminster Åsa Torstensson. I ett brev ställt till ministern efterlyser Göran Andersson ett svar innan fredag, då SBU:s årsmöte (Båtriksdagen) hålls.

Här är brevet i sin helhet:

God eftermiddag!
Med anledning av regeringens proposition angående framtida resor och transporter 2008/09:93, så har vi några frågor från Svenska Båtunionen. Vi kanske kan få svar och kommentarer till dessa inför vårt årsmöte, Båtriksdagen 3–4 april.

På sidan 22 står det om turismen
“En näringsgren som är starkt beroende av goda persontransporter…för besökare till turistmål.”

Kan vi tolka detta som att staten genom Sjöfartsverket kommer att ansvara för den infrastruktur i form av utprickade farleder i skärgården som är nödvändig för att både inhemska turister och utländska besökare skall kunna hitta säkert i våra farvatten liksom fritidsbåtar och skärgårdstrafik?
Allltså att Bjelvenstamska utredningsförslaget om att kommuner och intresse organisationer skall ta hand om dessa farleder numera är sänkt på djupt vatten?

Vidare på sidan 48 :
“” Riktade insatser bör också göras…och högre träffsäkerhet åstadkommas. Regeringen överväger vidare att införa ett behörighetsbevis för vissa fritidsfartyg, främst med inriktning på snabba fartyg, samt striktare regler för att stävja sjöonykterhet.””

Innebär detta att ett förslag om obligatoriskt Förarintyg kommer att presenteras inom en snar framtid och att en ny promillegräns för sjöonykterhet införs?
Eftersom information och utbildning har visat sig vara effektivaste sättet att öka förståelsen för sjön och minska antalet tillbud så utgår vi ifrån att regeringen vill satsa på detta tillsammans med bl.a båtorganisationerna.

Med hälsningar
Göran Andersson
ORDFÖRANDE
SVENSKA BÅTUNIONEN

ordforande@batunionen.com

0730-440944

Kommentarer

Åsa 14:07:44 2009-03-31

Vem ska ta ansvaret tycker du?