6 april, 2009

Lyckad rekonstruktion av Briggen Tre Kronor

Efter de ekonomiska problemen under förra året för den nybyggda Briggen Tre Kronor inleddes en företagsrekonstruktion. Räddningen av Tre Kronor lyckades och förra veckan presenterades arbetet med detta.

Bolagets rekonstruktör var Mikael Kubu, VD på Ackordcentralen. En av hans uppgifter var att säkra en stabil ekonomi i ett längre perspektiv. Parallellt med rekonstruktionen har därför briggens anställda, ledning och styrelse lagt ned ett omfattande arbete på att planera kommande års verksamheter, vilka efter den lyckade rekonstruktionen är möjliga att genomföra.

Briggen, som av internationell expertis bedömt vara “ett av världens främsta segelfartyg”, kan nu se fram mot en spännande säsong 2009.

Briggen har i det så kallade Kolskjulet etablerat en av Stockholms mer unika konferens- och evenemangslokaler, vilken nu är öppen för företag, organisationer och enskilda. Kolskjulet inrymmer även briggens verkstad, vilken tillsammans med utsikten mot stadens vattenfront ger området karaktär av genuin maritim miljö.

Briggen Tre Kronor är ett unikt projekt som efter tolv år från starten kan utvecklas till en för många parter attraktiv verksamhet. Bolagets varumärkesposition, en Ambassadör för Östersjöregionen, har framgångsrikt etablerats inom handel, miljö och ungdomsverksamhet. Under 2009 väntar en rad spännande äventyr och viktiga projekt, som t ex deltagandet i det stora Klimatmötet i Köpen-hamn dit vi seglar tur och retur i december, Tall Ships Races med hamnar som St Petersburg och Gdynia, den första seglingen för en brigg på ett sekel i Mälaren, samarbete med Fryshuset mm.

Länk: www.briggentrekronor.se