20 april, 2009

Nära hälften av världens samlade fiskfångst till spillo

Mer än 38 miljoner ton eller 40 procent av all fisk som världens fiskeflottor fångar varje år tas inte tillvara, visar en ny vetenskaplig studie av WWF. – Att låta miljontals ton fisk gå till spillo varje år är miljömässigt förkastligt och borde vara ekonomiskt oförsvarbart, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. Med så höga bifångster som 40 procent blir det omöjligt att bedriva ett långsiktigt hållbart fiske.

Den viktigaste orsaken till de höga bifångsterna är att den stora majoriteten av de fiskeredskap som idag används av fiskeflottorna inte är selektiva, utan de fångar även stora mängder “oönskad” fångst utöver den art man egentligen vill ha.

Genom att omdefiniera begreppet bifångst som något fiskare tar från våra hav och som är “outnyttjat” så överträffar studien tidigare uppskattningar av global bifångst, som huvudsakligen fokuserat på fångst som kastats över bord och som varierat mellan 7-27 miljoner ton per år. De ska alltså jämföras med de nya bifångstsiffrorna på 38 miljoner ton.

– I många fall kastas fisk och andra marina djur tillbaka döda eller döende i havet och även om bifångsten tas tillvara så finns det inget sätt att veta om det var hållbart att plocka dessa arter ur havet. Bifångst är en lömsk och osynlig form av överfiske, menar Inger Näslund, fiskeansvarig på Världsnaturfonden WWF.

I Nordost-Atlanten kastas en femtedel av områdets sammanlagda marina fångst överbord, enligt studien. Den mest slösaktiga formen av fiske är troligtvis hajfensfiske där uppskattningsvis 92 procent av fångsten inklusive de döende, fenlösa hajarna kastas tillbaka.

För att försöka lösa de svåra problemen med bifångster har WWF för fjärde året utlyst tävlingen Smart Gear där det gäller att ta fram smarta fiskeredskap som minskar just bifångster. Tävlingsbidragen ska vara inlämnade senast 30 juni i år.

– Bifångster är ett allvarligt hot mot djurlivet i våra hav och Smart Gear har visat sig effektiv när det gäller att få kreativa tänkare att utveckla nya fiskeredskap som yrkesfiskare sedan kan använda för att fiska mer uthålligt, säger Inger Näslund. Förra årets vinnare var ett lag med amerikanska uppfinnare från Rhode Island som utvecklade ett redskap för fiske av kolja samtidigt som man minskade risken att fånga andra arter, exempelvis torsk.

WWF anser att all form av fiske måste ske på ett långsiktigt hållbart sätt baserat på friska ekosystem. Arbetet med att utveckla EUs gemensamma fiskeripolitik i den riktningen är ett måste och här har Sveriges regering under sitt ordförandeskap 2009 en viktig roll för att sätta agendan i rätt riktning. Konsumenter, handel och fiskproducenter kan stödja ett hållbart fiske genom att välja produkter från områden som förvaltas mer uthålligt.

Länk: www.wwf.se/smartgear

Kommentarer

Felgard 02:03:49 2009-05-06

Som yrkes fiskare håller jag med att kasta fisk är inget jag gilar men så som läget ser ut i dag så är vi tvugna rfter som det kvot system som fins förutsätter att vi vet precis hur mycket vi får upp i förväg.

Om kvot systemet hadde varit mera flexibelt och tillåtit att över fångst fåtts ta iland (varit med om flera gånger att vi fått kasta 2 – 3 ton på grund av oväntat stor fångst i sista draget) och istället minskat kvoten för nästa vecka i stället för att kraftigt bötfälla oss för något som vi inte kan kontrolera.

har man i 7 dagar fått 10 låder i draget så väntar man sig inte att plötsligt få 300 i sista på samma ställe