27 april, 2009

M/S Viking XPRS fick internationellt pris för sin exteriör

Viking Lines fartyg Viking XPRS har erhållit priset ShipPax Awards 2009 i kategorin Outstanding Exterior under Ferry Shipping 2009 konferensen i Frankrike förra veckan. Viking Lines koncernchef Nils-Erik Eklund tog emot priset. ShipPax Awards beviljas årligen av en internationell jury bestående av experter och sakkunniga från rederi- och fartygsnäringen.

Priserna ges till framstående, nytänkande och trendsättande föregångare i branschen. Juryns motivering till valet av Viking XPRS var följande:

Fartygets moderna och samtidigt tidlöst klassiska exteriör bildar en enhetlig och balanserad enhet utan onödiga stilelement.

– Vi är mycket glada över att Viking XPRS design har uppmärksammats från sakkunnigt internationellt håll. Fartygsbygget föregicks av fyra års planerings- och undersökningsarbete. Priset är också ett erkännande av ett lyckat och intensivt samarbete mellan ett finskt rederi och finskt varvskunnande.

“Det bästa priset är dock den respons Viking XPRS fått av kunderna”, säger Nils-Erik Eklund.

M/S Viking XPRS framgångsrika första år – cirka 1,5 miljoner passagerare Viking XPRS levererades från Aker Yards varv i Helsingfors för ett år sedan och inledde sin trafik mellan Helsingfors och Tallinn den 28 april 2008.

Under sitt första verksamhetsår kommer Viking XPRS att ha transporterat 1 466 000 passagerare, vilket är ett nytt rekord för ett enskilt fartyg i trafiken på norra Östersjön.

Viking Lines passagerarvolym på linjen Helsingfors – Tallinn ökade med 35 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Länk: www.vikingline.se