8 maj, 2009

Full koll på båten med ny GPS-positionerare

Med AutoPosition PING ready2Go blir det riktigt enkelt att ha full kontroll på sin båt. Slår tjuven till och båten stjäls, kan man med hjälp av AutoPositions enhet följa båtens färdväg och direkt meddela polisen båtens aktuella position.

Enheten kan användas som både stöldlarm och som nödlarm när man är ute på sjön. Stöldlarmet kan utlösas om förtöjning lossnar eller om någon stjäl eller bogserar bort båten. Som stöldlarm får man ett SMS direkt till sin mobiltelefon och man kan på AutoPositions karttjänst på Internet direkt se var båten befinner sig.

Vid en nödsituation eller trängt läge skickas ett SMS med positionsinformation till en eller flera förinställda mottagare. Det är en stor trygghet att veta att någon direkt kan se ens position om det skulle inträffa en olycka.

Systemet är mer än bara ett larm. Det kan också användas för att i efterhand se hur man seglat eller kört. Enheten skickar med inställbart tidsintervall sin position, informationen lagras på AutoPosition server och man kan enkelt med webbkarta se vart man har varit och hur man har seglat eller kört. Om man vill kan man låta sina vänner och bekanta, via karttjänsten på Internet, hålla koll på vart man befinner sig. Det kan vara en trygghet att veta att ens bekanta direkt kan se vart man befinner sig om man skulle behöva hjälp. Möjligheterna med AutoPosition är många, och priset är lågt.

AutoPositions karttjänst AutoPosition@WEB är en modern webbplats med ett brett användningsområde. Den är utformad för att passa de som har ett enklare behov av positionering lika väl de som vill få ut mer av sitt system. Tjänsten innehåller ett flertal funktionsområden:

Positionering- Visar exakt position för båten. På en detaljerad karta ser du direkt var båten befinner sig, och i vilken hastighet den kör.

Historik- Innebär att du kan se var båten har befunnit sig tidigare och hur den har förflyttat sig. Historiken lagras i upp till sex månader.

Larmhantering- Man kan aktivera och deaktivera larm, ange zon som båten skall hålla sig inom mm. Om båten förflyttar sig utanför tillåtet område så skickas ett SMS till en i förväg angiven mottagare, t.ex. till den egna mobiltelefonen eller till en larmcentral.