25 maj, 2009

SBU och Sweboat i Almedalen

Med en uppmaning till kommunfolk med ansvar för fritid och turism inbjuder Svenska Båtunionen och Sweboat till ett seminarium under Almedalsveckan, tisdagen 30 juni kl. 13.00 i Tullhuset på Skeppsbron i Visby hamn.

Många kommuner och näringsidkare runt kuster och sjöar inser inte det positiva värdet av det rörliga båtlivet. Det båtburna fritidsfolket genererar arbete och inkomster för bl.a. varv, marinor, mackar, krogar och affärer. Nya affärsområden inom turism uppstår. Skärgårdarna och dess befolkning behöver båtfolket och vise versa. Sammantaget innebär detta fördelar för bägge parter.

Under seminariet vittnar affärsutvecklare Anders Svedberg från Västsvenska Turistrådet om lyckade satsningar på gästhamnar.

Claes-Göran Österlund, före detta VD för Göta Kanalbolaget, berättar om hur han fick kanalbolagets turismverksamhet att bli en succé.

Hur går det till att marknadsföra en hel skärgård via en gemensam plattform vet Bisse Alm, Visit Skärgården.

Hur kan landstingen hjälpa till? Om det informerar landstingsråd Gustav Andersson (C) från Stockholm.

Dessutom deltar Svenska Båtunionens generalsekreterare, Hans W Berglund, och Sweboats VD, Mats Eriksson, i seminariet som leds av redaktör Bengt Anderhagen, tidningen Båtliv.

Bilden:
SBU och Sweboat i Almedalen håller ett gemensamt seminarium i Almedalen på Gotland 30 juni. På bilden jordbruksminister Eskil Erlandsson som röstfiskar i Almedalen 2007.