28 maj, 2009

Sjöräddningen Online – MRCC som webbdagbok

Sedan förra sommaren erbjuder Sjöräddningscentralen tjänsten MRCC Online, där de rapporterar om i princip alla sjöräddningsinsatser. Du hittar den på Sjöfartsverkets hemsida: www.sjofartsverket.se/mrcconline (eller starta från Sjöfartsverkets hemsida, klicka på Press och sedan MRCC Online). Verkets målsättning är att “hellre kunna skriva kort om allt, än att bara skriva (långt) om de största fallen”.

Sjöfartsverket försöker, i mån av tid, att skriva i omedelbar anslutning till det inträffade. Så här på sommaren händer det ibland, att ett stort antal händelser inträffar samtidigt. I dessa lägen måste de förstås prioritera de livräddande insatserna, men MRCC Online kommer att fyllas på i efterhand – så snart de får tid över.

Vid de mindre insatserna, skrivs rapporterna i notisform – det vill säga ett enda stycke som sammanfattar hela insatsen. Under rubriken står då bara en tid.

Vid mera omfattande insatser, skriver verket i dagboksform. Under rubriken finns då ett tidsintervall. Det innebär, att man kan klicka på rubriken och komma vidare till en sida med alla noteringar i ärendet. Det är sådana fall vi ibland förstärker staben med en presstalesman, som endast ägnar sig åt denna rapportering.

Länk: www.sjofartsverket.se/mrcconline