1 juni, 2009

Nytt besökscentrum på Drottningholm

2008 köpte Statens fastighetsverk (SFV) Karamellan, tidigare Drottningholmspaviljongen. Sedan dess har planeringen för och renoveringen av ett nytt besökscentrum pågått – ett besökscentrum som rymmer butik, biljettförsäljning, informationsavdelning för världsarvet Drottningholm samt ett café. Utvändigt är det mesta sig likt men invändigt är det inte många som kommer att känna igen sig då Karamellan, lagom till sommarsäsongen, tar emot besök.

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unescos världsarvslista, vilket innebär att det även internationellt är förklarat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Karamellan är inte klassat som byggnadsminne men eftersom huset är en del av den skyddade miljön ute på Drottningholm har SFV valt att bevara exteriören vid den omfattande renoveringen som genomförts i samarbete med Drottningholms slottsförvaltning och slottsteater. Invändigt är förändringen desto större.

– Vi ville åstadkomma ett modernt, tillgängligt och attraktivt besökscentrum – en plats som både ska vara funktionell ur informationssynpunkt men också trevlig att vistas i, säger Anders Ahlberg, fastighetschef på Statens fastighetsverk.

De besökare som tidigare gästat Karamellan kommer förmodligen att bli förvånade då de kliver över tröskeln till den nyrenoverade byggnaden.

– Det är en helt ny känsla som infinner sig då man öppnar dörren. Det mest slående är rymden och ljuset i byggnaden, ett resultat av att vi valt att ta bort hela övervåningen. Vi hoppas och tror att Karamellans väntade gäster kommer att uppskatta förändringen, säger Rolf Karlsson, fastighetsförvaltare på Statens fastighetsverk.

Svensk husmanskost i historisk miljö
En viktig del för besökare på Drottningholm är ett bra restaurangutbud. Då SFV bestämde sig för att skapa ett nytt besökscentrum var det därför självklart att ta in en kunnig restauratör. Joakim och Marina Lundblad är krögarparet som driver det nyöppnade caféet i Karamellan, Drottningholms slottscafé. Här kommer makarna Lundblad bland annat att erbjuda hemlagad klassisk svensk mat och nybakat surdegsbröd.

Historik – Schweizeri från 1800-talet
Drottningholmspaviljonen – eller Karamellan som byggnaden kom att heta – uppfördes troligen under senare hälften av 1800-talet, exakt datum är inte känt. Ursprungligen var det ett schweizeri, vilket var benämningen på ett finare café som även serverade alkohol. Schweizerier fanns i många offentliga parker under 1800-talet. Namnet Karamellan var etablerat redan vid förra sekelskiftet. Byggnaden har även kallats Landelius konditori efter hovkonditor J C Landelius som drev rörelsen här fram till 1913. Byggnaden fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad 1903. Verandan glasades in under 1900-talets första decennier.

Bilden:
Nyrenoverade Karamellan på Drottningholm är redo för sommarsäsongen. Foto: André Strömqvist, SFV.

Länk: www.sfv.se