4 juni, 2009

Skånsk jättebraxen nytt sportfiskerekord

Sportfiskarnas Storfiskregistrering har nu för tredje året i rad registrerat ett nytt svenskt sportfiskerekord för arten braxen (Abramis brama). Bjässen vägde 7,7 kg och fångades i Bysjön i Lunds kommun.

För de flesta svenskar är en braxen på två kilo ett rejält stort exemplar. I den mycket näringsrika Bysjön utanför Lund finns ett fåtal men sällsynt stora braxnar. 19 maj klockan 02.30 nappade rekordfisken för Mattias Berglund som bottenmetade från land med en “pop up boilie” (en färgad degklump med flytkraft som gör att den kan fiskas några centimeter över botten).

Fångstmannen ville låta detta unika och sällsynt storvuxna exemplar simma vidare och släppte tillbaks fisken i Bysjön.
– Innan fisken återutsattes vägdes fisken på en digital våg som sedan kontrollerats på laboratorium där den visade exakt korrekt vikt. Därmed kunde det nya Svenska sportfiskerekordet godkännas, berättar Sportfiskarnas storfiskregistrerare Håkan Brugård.

Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, driver sedan 1971 Storfiskregistreringen där man registrerar stora exemplar för alla tänkbara svenska fiskarter fångade på spö i hav eller sötvatten. Över 20 000 stora fiskar av över 70 olika arter finns registrerade!

Fakta om braxen (Abramis brama)
Braxen är stor högryggad vitfisk av karpsläkte som lever i lugna vatten över hela Götaland, Svealand och södra Norrlands kustland. De största finns i Skåne och Småland. Braxen lever av insektslarver och andra smådjur som den suger upp ur bottenslammet. Fångas ofta på daggmask vid flötmete nära botten eller på bottenmete.

Hela rekordlistan finns på www.sportfiskarna.se