4 juni, 2009

Sjöfart och vindkraft i kallt klimat

Sjöfart och vindkraft i kallt klimat är ämnen som kommer att betas av in i minsta detalj när ett 150 tal personer från 16 länder strålar samman på Luleå tekniska universitet. I början av nästa vecka med start den 9 juni är det dags för den 20: e internationella konferansen POAC,”Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions”.

Det handlar om ny forskning och utveckling vars upphovspersoner och andra möts i Luleå för att dela kunskap. Isbrytarteknologi och hur kraften i ismassor påverkar marina strukturer är några ämnen under konferensdagarna, liksom vindkraft i kall miljö. Sjöfart i områden med is och oljeutsläpp i istäckta vattendrag, är några andra ämnen under POAC.

– Vi hoppas få lyssna på många vetenskapliga föredrag och få delta i intressanta diskussioner med kollegor från öst och väst, säger Lennart Fransson forskare och ansvarig för POAC09

Under konferensen kommer det också, för första gången, att delas ut ett pris på 1000 US dollar till doktorandstudenter för bästa artikel skriven till konferensen. Dessutom uppmärksammas en person som särskilt utmärkt sig i POAC sammanhang med “Life time achievement award”.

Läs mer på konferensens webbsida.

Länk: www.poac09.com