23 juni, 2009

Sabotage hos båtklubb – 10 000 kr i tipspeng

Båtklubben Pärlan tar krafttag mot vandalism i Kanalen, och utfäster en belöning på 10.000:- kronor för att få fast syndarna. – Vi har fått nog, säger båtklubbens ordförande Leif Zadig. Busarna skall inte få härja fritt och förstöra för våra medlemmar. Nu sätter vi hårt mot hårt!

Båtklubben Pärlan är en båtklubb med cirka 540 medlemmar, och vi driver två småbåtshamnar i Bromölla, Kyrkviken och Kanalen med sammanlagt cirka 260 platser. Hamnarna bevakas nattetid genom rondering av bevakningsföretaget CREAB, (Protect U) förutom att den frivilliga organisationen Nattögat då och då kör sina rundor. Utöver detta tittar många av klubbens egna medlemmar till hamnarna nattetid.

Trots detta förekommer det en del inbrott i våra båtar, och under de senaste veckorna har det vid ett par tillfällen, bland annat den 13/6 förekommit bensinstölder mm i Kanalen. Att någon mopedburen ungdom (för det är vad vi antar) tar några liter bensin kan vi väl stå ut med, men det som hände i Kanalen under natten till torsdagen den 18/6 var bara för mycket…. Då gjorde man inbrott i 9 av medlemmarnas båtar och stal ett antal bensindunkar, lite verktyg mm.

Det värsta var att man dessutom skar sönder, ja rentav strimlade flera kapell till båtarna, och ett av kapellen var till råga på allt alldeles nytt! Ett nytt kapell kostar normalt mellan 5 och 10 tusen kronor, och även 15 tusen är inte orimligt. Man förstörde även inredningar genom att bryta upp låsta luckor. Sammantaget gjorde man skada för uppskattningsvis 30 – 40 tusen kronor, och detta bara för att stjäla bensin för några hundralappar! Händelsen är naturligtvis polisanmäld. Spår saknas inte.

Vet föräldrarna till dessa ungdomar vad dessa egentligen håller på med under sina nattliga utflykter, och har de över huvud taget en aning om vilka konsekvenser det kan få för såväl ungdomarna som för föräldrarna själva? Eftersom de aktuella ungdomarna tydligen inte tänker på konsekvenserna för våra medlemmar, tänker vi inte heller på konsekvenserna för ungdomarna! Vi tar fighten! Och alla skall veta att vi har resurser till det!

Båtklubben accepterar definitivt inte sådana här tilltag, och vi beivrar dem alltid! Vi kan visa på flera fall genom åren, där vi blivit tilldömda stora skadestånd, och även fått ut dem antingen av de skyldiga ungdomarna själva eller av deras då ovetande föräldrar.

Med anledning av det inträffade under den aktuella natten har båtklubbens styrelse tagit beslut om att utlysa en belöning på totalt 10.000 (tio tusen) kronor, att utdelas till den eller de som kommer med sådan information att den eller de skyldiga kan ställas till ansvar för det inträffade.

Tips kan lämnas antingen till ordförande Leif Zadig, tel 0456-25153 eller direkt till polisen, tel 0456-11414.