26 juni, 2009

Femtiofem miljoner till tio nya Fiskeområden

Fiskeriverket har nu valt ut Sveriges två första Fiskeområden. Vindelälven och Kustlandet är först ut av de totalt tio Fiskeområden som kommer att få tillgång till 55 Mkr av EU:s utvecklingspengar och som Fiskeriverket kommer att utse.

Vindelälvens Fiskeområde följer älven, som sträcker sig cirka 450 km från fjällen ner till mynningen vid Vännäs i Västerbottens län. Kustlandet omfattar kuststräckan och skärgården mellan Bråviken och Mönsterås i Östergötlands och Kalmar län.

Lokal samverkan
I Fiskeområdena har så kallade Fiskeområdesgrupper bildats med representanter från bland annat yrkesfisket, fiskevattenägare, turistföretag och kommuner. En stor vinst med bildandet av Fiskeområden är just att olika aktörer kommer att jobba tillsammans mot gemensamma mål.

– Det här är en möjlighet att stärka samarbetet mellan olika grupper som tillsammans kan driva på den lokala utvecklingen, säger Gun Brantäng, ansvarig handläggare vid Fiskeriverket.

Fiskeområdesgrupperna kommer att välja ut vilka projekt som med hjälp av EU-medel ska genomföras i området – allt i enlighet med de utvecklingsstrategier som de lämnat in till Fiskeriverket och som gäller fram till och med år 2013.

Långsiktigt arbete
Gemensamt för både Kustlandets och Vindelälvens Fiskeområden är att de vill använda EU-pengarna till att utveckla företagandet kring olika typer av fiske. De vill bland annat satsa på produktutveckling och marknadsföring för yrkesfisket, men även förbättra förutsättningarna för en turistnäring kopplad till fritidsfisket.

– De här områdena har valts ut eftersom de har väl genomarbetade strategier som vi bedömer att de kommer att kunna genomföra, säger Gun Brantäng. Det ska bli jättespännande att följa deras arbete.

Fiskeriverkets målsättning är att tio stycken Fiskeområden ska bildas i detta skede och totalt är 55 miljoner kronor inom Europeiska fiskerifonden, EFF, avsatta för att fördelas till Fiskeområdena under de närmaste fem åren.

Länk: www.fiskeriverket.se