30 juni, 2009

Båtlivet tar plats i Almedalen

Idag tar båtlivet plats på Politikerveckan i Almedalen. Svenska Båtunionen finns tillsammans med Sweboat på plats med en egen monter. Även Svenskt Marintekniskt Forum är på plats.

Upptäck båtlivet!

Med den uppmaningen till kommunfolk med ansvar för fritid och turism inbjuder Svenska Båtunionen och Sweboat till ett seminarium under Almedalsveckan, tisdagen 30 juni kl. 13.00 i Tullhuset på Skeppsbron i Visby hamn.

Många kommuner och näringsidkare runt kuster och sjöar inser inte det positiva värdet av det rörliga båtlivet. Det båtburna fritidsfolket genererar arbete och inkomster för bl.a. varv, marinor, mackar, krogar och affärer. Nya affärsområden inom turism uppstår. Skärgårdarna och dess befolkning behöver båtfolket och vise versa. Sammantaget innebär detta fördelar för bägge parter.

Under seminariet vittnar affärsutvecklare Anders Svedberg från Västsvenska Turistrådet om lyckade satsningar på gästhamnar.

Claes-Göran Österlund, f.d. VD för Göta Kanalbolaget, berättar om hur han fick kanalbolagets turismverksamhet att bli en succé.

Hur går det till att marknadsföra en hel skärgård via en gemensam plattform vet Bisse Alm, Visit Skärgården.

Hur kan landstingen hjälpa till? Om det informerar landstingsråd Gustav Andersson (C) från Stockholm.

Dessutom deltar Svenska Båtunionens generalsekreterare Hans W. Berglund och Sweboats VD Mats Eriksson i seminariet som leds av redaktör Bengt Anderhagen, tidningen Båtliv.

Svenskt Marintekniskt Forums rubrik för dagens seminarium är: Havet, en resurs för utveckling och tillväxt
2009-06-29 11:18

Datum: 30 juni 2009
Tid: 09:30 – 11:40
Plats: Medeltidshotellet, Norra Kyrkogatan 3-7, Visby

9:30 – 10:00
Den maritima näringen har betydelse för Sverige
Patric Westdahl, Svenskt Marintekniskt Forum

Svenskt Marintekniskt Forum stödjer samverkan mellan företag, skolor, universitet, forskare och myndigheter. På vår projektarena arbetar vi gränsöverskridande med marin utveckling. Hur stor är den marina näringen. En inventering av alla maritima företag i fritidsbåtsektorn samt handelssjöfartens underleverantörer redovisas.

10:00 – 10:30
Västsverige som klustermotor för den maritima näringen,
Patric Westdahl, Svenskt Marintekniskt Forum

Hur viktig är den maritima näringen för Västsverige och vilka aktiviteter kan göras för att förstärka den? Hur kan vi gå vidare med den västsvenska maritima näringen för att skapa ett tydligare Maritimtkluster och arbeta för en nationell maritimstrategi?

10:30 – 11:10
Miljödeklaration för fritidsbåtar,
Kerstin Hindrum, Svenskt Marintekniskt Forum

Krav och önskemål från såväl kunder som samhälle att tala om vilken miljöbelastning en produkt ger kommer att öka. Båtunionens initiativ till att utse MiljöBästa båt är ett tecken på det. Önskemål om att samlas kring ett gemensamt system för såväl extern marknadsföring som det interna arbetet finns och arbete pågår inom branschen inom specifika områden.

11:10 – 11:40
Forskning och företag i samarbete för miljövänliga båtbottenfärger – ett kommersiellt genombrott på gång?
Per Jansson, I-Tech AB

Forskning och företag i samarbete för miljövänliga båtbottenfärger – ett kommersiellt genombrott på gång?
Hur ser förutsättningarna ut för att kunna lansera teknik som kan påverka miljön positivt för ett utvecklingsföretag; ekonomiska, myndighetsmässiga och marknadsmässiga förutsättningar diskuteras.

Välkommen!