15 juli, 2009

Marinplus AB ny distributör av officiella internationella digitala sjökort (ENC)

Marinplus AB har utnämnts till distributör av de officiella digitala sjökorten som samordnas av den internationella organisationen PRIMAR i Stavanger, Norge och utgivs av respektive lands sjöfartsmyndighet.

Såväl handelssjöfart som privata båtar navigerar idag med hjälp av digitala vektoriserade sjökort (ENC) och navigationssystem (ECS). Digitala sjökort (ENC) från PRIMAR uppfyller IMO SOLAS sjökort och gör det möjligt för sjöfarten att navigera papperslöst vid användning av s.k. ECDIS-godkända navigationssystem.

Sjökorten håller högsta standard och är de enda officiella sjökorten på marknaden och sammanställs av den internationella organisationen PRIMAR som är baserad i Stavanger i Norge.

Sjökorten levereras krypterade i formatet S-63 vilket kan läsas av professionella ECDIS-godkända navigationssystem och av navigationsprogram för fritidsbåtsmarknaden och lättare kommersiell trafik, som till exempel Coastal Explorer 2009 och Rose Point ECS.

”Nu förstärker vi vår bearbetning av den kommersiella sjöfarten och kan erbjuda ännu fler lösningar som gör det enkelt, roligt och säkert till sjöss”, säger Christer Ullskog, produktchef på Marinplus AB.

”Distributionsavtalet med Primar gör det möjligt för oss att erbjuda digitala, vektoriserade sjökort utgivna av större delen av världens nationella sjöfartsmyndigheter. Det är ett naturligt tillval till NaviGear® navigationssystem men givetvis också till alla andra navigationssystem och navigationsprogram som klarar att hantera den nya ENC-standarden S-63 för digitala sjökort”, fortsätter Christer Ullskog.

Länk: www.marinplus.se