4 augusti, 2009

Minska utsläppen med 80 – 90 procent i sommar

Med alkylatbensin, i stället för vanlig bensin, i utombordaren, motorsågen, röjsågen och gräsklipparen kan de farliga utsläppen minskas med 80 – 90 procent. Det är bra för miljön och din egen hälsa, menar Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och flera organisationer som i sommar genomför en kampanj för bränslet alkylatbensin.

Det är nu, under sommaren, som fritidsbåtarna och trädgårdsmaskiner går på högvarv. Det är också nu de giftiga utsläppen kan minskas som mest genom att använda alkylatbensin. Alkylatbensin är en extra ren form av bensin som i stort sett inte alls innehåller de skadligaste kolvätena bensen, aromater, polyaromater eller olefiner. Bränslet passar väldigt bra till äldre 2-takts utombordare, motorsågar, röjsågar samt gräsklippare.

Gamla utombordare värst
Omkring 180 000, drygt 21 procent av de 800 000 fritidsbå¬tar som finns Sverige är direkt ohälsosamma för miljön och hälsan. De har en äldre utombordare under 10 hk som släpper ut cirka 30 procent oförbränt bränsle rakt ut i vattnet och i luften. Ytterligare cirka 390 000 båtar är försedda med motorer av varierande storlek. Många av dem har nyare 2-taktsmotorer med mycket bättre rening samt 4-taktsmotorer, så alla utombordare är inte gamla 2-taktsbusar. Och man får inte glömma att båtlivet i sig har en stor positiv hälsoeffekt och är en av våra största folkrörelser. Omkring två miljoner svenskar färdas i fritidsbåt varje sommar och det görs omkring 4 miljoner övernattningar i båt varje år.

Attitydförändring
Den stadigt ökande försäljningen tyder på att attityden för alkylatbensin ändrats. Förra året var ett toppår för det mer miljövänliga bränslet och under de senaste tre åren har användningen ökat med över 30 procent.

Betalar för bättre miljö och hälsa
Alkylatbensin kostar mer än vanlig bensin. I de flesta mackar kan man köpa den på 5-litersdunkar och då är kostnaden per liter den dubbla, men merkostna¬den avskräcker tydligen inte. Människor vet att det man betalar för, och faktiskt investerar i, är både den egna hälsan och en bättre miljö. På en hel del landmackar och i vissa sjömackar säljs den också på pump och kostnaden är då ungefär densamma som för vanlig bensin.

Regeringen vill öka användningen av alkylatbensin
I sommar driver Transportstyrelsen tillsammans med Naturvårdsverket, Svenska Petroleuminstitutet, Naturskyddsföreningen i Stockholms Län, Stiftelsen Håll Sverige Rent, Sweboat och Svensk Bensinhandel, en ny kampanj för att öka användningen av alkylatbensin. Det är Regeringen som gett uppdraget att informera om de skadliga utsläppen från gammal tvåtakts båtmotorer som körs på vanlig bensin och hur man kan minska påverkan på både miljön och folkhälsan genom att gå över till alkylatbensin. Som exempel kan tas en gammal 2-taktsmotor på en öppen snurrebåt som förbrukar 300 liter per säsong. Av dessa går 100 liter rakt upp i luften och ut i vattnet. Och vid körning på tomgång och i medvind kan en ansenlig mängd leta sig rakt upp i näsan på den som kör.

Fördelarna med alkylatbensin:
För hälsan
• Du slipper andas in farliga ämnen som bensen, aromater m.m. som är cancerogena och har direkt skadliga effekter på din hälsa.

För miljön
• Minimerar utsläpp av olefiner, bensen och aromater
• Betydligt mindre skadlig för vattenlevande organismer

Bra för din motor
• Alkylatbensin påverkar inte motorns prestanda eller funktion
• Ger ingen ökad bränsleförbrukning
• Är den renaste bensinen på marknaden
• Klarar flera års lagring precis som vanlig bensin
• Har samma oktantal som 95 oktanig bensin
• Man kan blanda alkylatbensin med vanlig bensin

Fakta om Alkylatbensin:
• Alkylatbensin är en extra ren form av motorbränsle och innehåller i stort sett inga av de skadligaste kolvätena bensen, aromater, polyaromater eller olefiner.
• Det finns cirka 200 000 gamla tvåtaktsmotorer som används i Sverige. De släpper ut 20-30 % av bensinen oförbränd i luft och vatten.
• Årligen förbrukas 32 500 kubikmeter bensin i fritidsbåtar (Båtlivsundersökningen 2004). Äldre tvåtaktare av traditionell typ uppskattas förbruka upp till 120 00 kubikmeter, vilket ger en uppskattad utsläppsmängd av kolväten om 3 000 ton.

Vanliga missuppfattningar:
• Alkylatbensin påverkar motorns prestanda eller funktion (Fel!)
• Ökad bränsleförbrukning (Fel)
• Alkylatbensin klarar inte flera års lagring (Fel!)
• Alkylatbensin har inte samma oktantal som 95 oktanig bensin (Fel!)
• Man kan inte blanda alkylatbensin med vanlig bensin (Fel!)
• Gummidelar som slangar och packningar tar mer stryk av alkylatbensin (Fel!)

Läs mer om båtmotorer och alkylatbensin på www.transportstyrelsen.se/alkylatbensin