10 augusti, 2009

Powerboat P1 och Aspen i miljösamarbete

Powerboat P1 har beslutat att de bensindrivna tävlings- och funktionärsbåtarna vid Havets Grand Prix i Göteborg 7-9 augusti ska använda miljöanpassat bränsle från Lantmännen Aspen i Hindås utanför Göteborg. Aspen+ alkylatbensin används redan inom bilsportens STCC-serie och är renad från skadliga ämnen som bensen, polyaromatiska kolväten, olefiner och aromatiska kolväten.

I linje med internationella båtsportförbundet UIMs riktlinjer om att uppmuntra miljöanpassat beteende och teknik, minskar Aspen+ utsläppen till både vatten och luft samtidigt som bensininnehållet blir renare. Aspen+ minskar bildandet av marknära ozon med över 50 procent.

Aspen alkylatbensin innehåller 99 procent färre skadliga ämnen än vanlig bensin. Andelen aromatiska hydrokarboner är 0,1 procent mot 35 procent i vanlig bensin. Alkylatbensinen släpper ut mindre avgaser och lukt samt ger lägre sotbildning i förbränningsrummet.

Nyligen gjorda tester i Cosworths motorlab i England gav positiva resultat och Asif Rangoonwala, ordförande och VD i Powerboat P1 är övertygad om att detta är ett miljömässigt genombrott för VM-serien.

– Detta är en märkesdag för Powerboat P1, säger han. Vi har många spännande planer för 2010 – nya tävlingsorter, nya team och nya partners – och jag hoppas att vi genom att ha Aspen ombord på vårt första besök i Skandinavien visar hur seriöst vi ser på arbetet för en grönare framtid.

– Det finns en ökande medvetenhet inom motorsporten för miljöfrågorna och Powerboat P1 har utvecklat en miljöpolicy och vi håller på att introducera ett miljöprogram som en integrerad del av vår affärsstrategi. Genom att låta Aspen driva våra tävlings- och funktionärsbåtar i Sverige visar vi att vi menar allvar med vårt engagemang för en grönare framtid.

Mario Hytten, arrangör av Havets Grand Prix, instämmer och tillägger:

– Vi hoppas att alla Powerboat P1-tävlingar kommer att köra helt på etanol inom två-tre år. Det skulle vara kul att då kunna se tillbaka och säga “det började i Göteborg 2009”.

Sedan starten 1988 har Lantmännen Aspen utvecklat en stark kundbas i 15 länder med en försäljning på sammanlagt 100 miljoner liter. Mats Uhrlander, nordisk marknads- och försäljningschef på Aspen stödjer Rangoonwalas vision för Powerboat P1 till 100 procent.

– Detta är ett nytt samarbete för Aspen, säger han. Att arbeta med Powerboat P1 har gett oss möjligheter att minska utsläppen i vattnet utanför Göteborg 300 gånger. Det är också en stor utmaning för oss att visa att Aspen+ miljöanpassade alkylatbensin går hand i hand med racing på toppnivå.