24 augusti, 2009

Nytt sportfiskerekord för allt vanligare varmvattensfisk

Tjockläppad Multe är en invandrad fiskart som i spåren av varmare hav bildar allt starkare bestånd längs svenska kuster. Ny rekordnotering för arten blev det när Markus Witte fångade en tjockläppad multe på hela 5,210 kg vid Björlanda utanför Göteborg. Fisken har nu godkänts som rekord av Sportfiskarna.

Den 8 augusti blev minnesvärd för Torslandabon Markus Witte. Markus siktade på att ta en havsöring vid småbåtshamnen i Björlanda Kile och svingade ut sitt 12 grams Tobydrag.
– En riktigt stor fisk följde efter och när jag gjorde vevstopp så högg den fast, berättar Markus.

Kampen blev lång och hård. Folk samlades på bryggor och i båtar och hejade på. Men Markus insåg snart att detta inte var en havsöring. Med bara händerna lyckades han lyfta upp fisken ur vattnet. Vad är det här? 80 cm lång. Någon åskådare trodde att det kunde vara en ovanligt stor multe.
– När jag kollat internet så fick jag bekräftat att det var en multe. Jag såg också att det svenska rekordet från 1996 var på 5,196 kg, säger Markus.

När Markus förstod att det kunde vara en rekordfisk han fångat fick han bråttom att föra fisken till en krönt butiksvåg. På en nattöppen mack i Göteborg kunde konstateras att vikten räckte precis till svenskt rekord: 5,210 kg. Efter granskning av alla uppgifter är fisken nu också godkänd som svenskt sportfiskerekord av Sportfiskarna.

Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, driver sedan 1971 Storfiskregistreringen där man registrerar stora exemplar för alla tänkbara svenska fiskarter fångade på spö i hav eller sötvatten. Över 20 000 stora fiskar av över 70 olika arter finns registrerade! Hela rekordlistan finns på www.sportfiskarna.se.

Fakta tjockläppad multe (Chelon labrosus)
Tjockläppad multe är en till svenska Västkusten och Öresund invandrad fiskart. Genom den globala uppvärmningen av haven så sprider sig flera fiskarter norrut. Under de senaste 30 åren har multarna etablerat fina bestånd och går gärna och betar alger och snäckor på stenar och bryggstolpar ända inne i hamnarna. Men det är skygga och stridbara fiskar som inte låter sig fångas så lätt. Vanligaste fiskemetoden brukar vara mete med brödbitar. Men ibland tar de också ett spinnfiskat drag eller en fluga.