24 augusti, 2009

Nyupptäckta djuphavsarter fäller självlysande bomber

Under flera expeditioner har forskare från Göteborgs universitet undersökt Stilla havets djuphavsområden med hjälp av fjärrstyrda farkoster. I djupet påträffades sju tidigare okända arter – varav fem utrustade med självlysande bomber. Nu uppmärksammas det sensationella fyndet i tidskriften Science.

Marinbiolog Fredrik Pleijel vid Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet, utförde expeditionerna tillsammans med amerikanske kollegor från bland annat Scripps Institution of Oceanography i San Diego, USA. Syftet var att med hjälp av specialbyggda, fjärrstyrda djuphavsfarkoster fotografera och samla in arter från djuphavsområdena i västra och nordöstra Stilla havet. Och forskarna fick napp.

Inte mindre än sju tidigare helt okända arter av havsborstmaskar fångades av farkosterna. De säregna djuren, mellan 18 och 93 millimeter långa och helt blinda, demonstrerade sig som mycket skickliga simmare och kunde med hjälp av många små paddelorgan röra sig både framåt och bakåt. Än mer fantasieggande: fem av de nyupptäckta arterna har förmågan att fälla självlysande ”bomber”, som när de knoppas av från kroppen lyser kraftigt under flera sekunder.

– En teori är att maskarna använder den här bioluminiscensen som ett försvar, för att distrahera predatorer. Ljusbomberna blir en kraftig ljuschock för de rovdjur som har ögon, säger Fredrik Pleijel.

Fyndet av de nya djuphavsarterna uppmärksammas i det senaste numret av tidskriften Science. Samtidigt går studierna vidare, och Fredrik Pleijel utgår från att fler mystiska varelser återstår att upptäcka i havsdjupen.

– Att vi upptäckt en grupp stora, aktiva maskar med en unik morfologi understryker bara hur lite vi vet om djuphavens djursamhällen, säger han.