5 oktober, 2009

Vågkraft bidrar till den biologiska mångfalden i havet

Vågkraftverk behöver inte ha negativ inverkan på den biologiska mångfalden, tvärtom. Olivia Langhamer har studerat Uppsala universitets vågkraftsprojekt i Lysekil, där man har byggt konstruktioner med ihåligheter för att skapa gömställen för djur som lever i vattnet. Det här har ökat den biologiska mångfalden, visar hon i sin avhandling som hon lägger fram vid Uppsala universitet den 2 oktober.

I Lysekilsprojektet vid Uppsala universitet studeras energiomvandling ur vågor med hjälp av en ny typ av vågkraftverk, där generatorer är direkt kopplade till bojar som drivs av vågorna. Olivia Langhamer vid institutionen för ekologi och evolution har i sin avhandling studerat interaktioner mellan vågkraftsanläggningen och den marina miljön.

Sedan 2005 har 26 “ekologiska” vågkraftverk lagts ut enbart för miljöstudier. De består av en stålboj på havsytan, som med en stålvajer förankrats i ett betongfundament på botten. Hälften av fundamenten har ihåligheter för att kunna fungera som gömställen för djur som lever i vattnet.

– Min slutsats är att vågkraftverken troligen inte har inverkat på mjukbottnarna i området, eller att de har haft en mycket liten inverkan. Däremot ökade den biologiska mångfalden markant tack vare betongfundamenten som utformats speciellt med tanke på djuren, berättar Olivia Langhamer.

Fiskar, krabbor, blåmusslor och fastsittande organismer, som tidigare varit så gott som frånvarande i området, ökade dramatiskt i antal. Tidigare studier på andra orter har visat på liknande effekter i samband med att man placerat ut artificiella rev.

Vågkraftverken har enligt Olivia Langhamer haft en övervägande positiv effekt på biodiversiteten i området. Ekonomiskt sett kan en negativ effekt av vågkraftsutbyggnaden möjligen vara att det inte längre är möjligt att fiska i vågkraftsparkerna. Men inte heller det är enbart negativt.

– Parkerna kommer att fungera som fredade zoner för fisk- och skaldjurspopulationer, vilket i det långa loppet snarare kan gynna kommersiellt fiske i närliggande områden eftersom det skapas ett överskott av fisk och skaldjur i vågkraftparken, säger Olivia Langhamer.