10 oktober, 2009

Nya reglerna klara för båtarna i Volvo Open 70

Nu är reglerna klara för Volvo Open 70 inför de kommande upplagorna av Volvo Ocean Race. Nästa start går från Alicante i Spanien. De nya reglerna har utarbetats under de senaste tolv måanderna av racets “Rule Management Group” ledd av den tekniska experten Ken McAlpine (Volvo Open 70 Rule) och regelexperten Bill Edgerton (Notice of Race) i samarbete med tidigare deltagare i tävlingen.

– Det hä är första gången som organisationen för racet har haft en process för att förändra reglerna i samarbete med seglarna och experter, säger Knut Frostad, VD för Volvo Ocean Race.

– Det som vi freslår är, enligt min åsikt, de rätta åtgärderna i rätt tid. De nya reglerna sätter begränsningarna för vad som krävs för att vinna racet och gör det enklare för fler team att ställa upp i tävlingen.

Bland förändringarna märks en ändring till att använda rollsegel som storsegel och en minskning från 24 till 17 segel per båt. Ett team med bara en båt kan endast köpa 15 nya segel jämfört med det tidigare racet och ett team med en ny båt och en båt av tidigare generation kan endast köpa 23 “pre-race” segel. Förvaring av segel och utrustning är starkt begränsad till båtarnas midsektion under däck.

Det införs också flera begränsningar för master och rigg. Båtens totala vikt har ökats så att den måste ligga inom området 14 000 – 14 500 kg och maxvikten för kölfena och bulb har satts till 7 400 kg.

Läs mer om de nya reglerna på tävlingens hemsida: www.volvooceanrace.org