14 oktober, 2009

Kameraövervakning ombord på fartyg

Kameror ombord på fiskefartygen ska visa exakt hur mycket fisk som tas upp ur havet. Fiskarna kan få höjda kvoter, kontrollen kan minska och konsumenterna kan vara säkra på att fisken är fångad på ett hållbart och riktigt sätt. Detta danska förslag till ny gemensam fiskeripolitik presenterades vid ett seminarium i Aalborg av den danska fiskeministern Eva Kjaer Hansen.

I samband med förhandlingarna om nästa års fiskekvoter i Östersjön har Danmark lagt ett förslag som framför allt innebär ett fullständigt förbud mot utkast, det vill säga att slänga fångsten tillbaka i havet.

– Utkasten är ett stort problem och ett oerhört resursslöseri, säger den danska fiskeministern Eva Kjaer Hansen. Vi vill med detta projekt veta den verkliga fångsten – inte vad som landas. Då kan också kvoterna se annorlunda ut i framtiden.

Pilotprojekt

Nu drar man igång ett pilotprojekt där de danska fiskarna blir involverade. Det innefattar kameraövervakning, fyra webbkameror per fartyg dygnet runt eller en observatör ombord. Det ska gå att följa fiskens väg, från vattnet och hela vägen till den ligger i lådorna. De fiskare som frivilligt deltar i projektet och även rapporterar hur mycket fisk som kastas tillbaka i havet ska kunna få en bonus i form av en extra kvot.

En förutsättning för att kunna få bort utkast är dock att torsktrålarnas selektivitet förbättras, det vill säga redskap som sorterar bort oönskad fångst ska användas och att all fångst som tas ombord måste räknas av mot en individuell kvot för varje fartyg.

Nuvarande fiskeripolitik fungerar dåligt

Ett system med individuella årliga kvoter för de fartyg som har fått tillstånd att fånga torsk är också en förutsättning för att det danska förslaget ska kunna fungera på ett bra sätt.

– Det är uppenbart att den nuvarande fiskeripolitiken inte fungerar, säger Eva Kjaer Hansen. Vi måste få stopp på utkasten, all fisk som fångas ska tas i land.

High grading

EU kommissionen föreslår också att förbjuda utsortering av fångsten, high grading, vilket betyder att man sorterar ut och slänger mindre värdefull fisk för att kunna optimera fångsten och öka den ekonomiska vinsten. All fisk som håller den lagliga storleken måste tas om hand.

I projektet ska man också prova att stänga de områden där det finns mycket uppväxande torsk. Pilotprojektet planeras att pågå under två år, innan det är möjligt att införa förbudet mot utkast.