15 oktober, 2009

Stora planer på vindkraft

I Kronobergs län planeras över 140 verk att byggas Södra Vindkraft AB i Växjö planerar att bygga över 140 vindkraftverk i regionen. Det mesta är idag ute på samråd och vindmätningar pågår, varför projekten är i ett tidigt skede. Även Triventus AB i Falkenberg planerar byggnation av ca 20 verk i Fågelås, Hjo, som ska ge en effekt på 40-60 MW. Källa: Byggsveriges affärskälla – SverigeBygger AB