15 oktober, 2009

Premiär för kritikerrosad film om rovfisket

Den kritikerrosade dokumentärfilmen “The End of the Line”, som avslöjar de förödande effekterna av överfisket i världshaven, har Östersjöpremiär i Sverige under det svenska ordförandeskapet i EU.

Charles Clover, brittisk undersökande journalist, har granskat miljöeffekterna av fisket i världen. Filminspelningen pågick i två år på olika platser runt om i världen. Den granskar i vilken omfattning överfisket har bidragit till vad som beskrivs som “den största miljökatastrofen folk inte har hört talas om”.

Svartfiske och överfiske i form av för höga kvoter har varit en betydande orsak till de minskade bestånden av torsk och andra fiskarter i Östersjön, Kattegatt och Skagerack och lett till en omfattande fiskedebatt.

Premiärvisningen av ”The End of the Line” i Sverige äger rum i samband med det symposium som FISHBASE 2009 arrangerar på Naturhistoriska Riksmuseet måndag den 19 oktober. Filmpremiären följs av en paneldiskussion med Charles Clover och representanter för globala miljöorganisationer, som Världsnaturfonden WWF, Pew Environment Group och Greenpeace som stöder filmen.

Länk: www.wwf.se