26 oktober, 2009

Uppdrag om miljözoner

Vid förra veckans dagens regeringssammanträde beslutades att Transportstyrelsen får i uppdrag att analysera möjligheten för kommuner att införa miljözoner för olika typer av fordon och motorredskap.

– Det här är ytterligare åtgärder för att minska luftföroreningar och buller i våra tätorter, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Sedan mitten av 1990-talet finns möjligheten för svenska kommuner att införa miljözoner för tunga dieseldrivna fordon. I en miljözon för tunga fordon begränsas möjligheten att använda äldre och utsläppsmässigt sämre fordon. Sådana miljözoner finns för närvarande i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö och Lund.

Uppdraget förväntas ge svar på om miljözoner för andra fordonstyper som till exempel personbilar eller arbetsmaskiner kan vara ett verksamt och tillämpbart medel för att minska luftföroreningar och buller i svenska tätorter.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 maj 2010.