3 november, 2009

Var med och tyck till om vad du saknar på båten

På Scandinavian Boat Show i Stockholm visar Svenskt Marintekniskt Forum de första stegen i projektet Konceptbåt All Aboard. Mässan öppnar onsdag 4 november. Grunden är en undersökning om kvinnors önskningar om livet i en fritidsbåt. På mässan inbjuds allmänheten att bidra med sina tankar och branschen får en möjlighet att visa på lösningar som redan finns.

Svenskt Marintekniskt Forum som är en branschorganisation för båtbyggarnäringen, har tillsammans med nätverket Kvinnor på sjön undersökt vad kvinnor vill ändra på i fritidsbåten. En enkät med drygt 300 svarande visade på ett antal situationer i fritidsbåtar som kvinnor skulle vilja vore enklare. Resultaten presenteras på Scandinavian Boat Show i Stockholm 4-8 november.

Samtidigt bjuds alla mässbesökare att bidra med vad de önskar sig i en fritidsbåt. Bakgrunden är att båtbranschen i Sverige behöver nya kunder.

En stor kundgrupp med växande köpkraft är kvinnor. Hundratusentals kvinnor i Sverige längtar till ett liv på sjön, enligt Stockholmsmässans tidigare undersökning.

Men vad hindrar dem? Vad kräver kvinnor av ett liv på sjön?

Undersökningen visar att det rör sig om allt från att hoppa i land (och komma upp på båten igen) i naturhamn, till design av sittbrunn och förvaringslösningar inombords.

Utredningen i sin helhet presenteras i Svenskt Marintekniskt Forums monter på Scandinavian Boatshow i Stockholm 4-8 november. Alla mässbesökare, både manliga och kvinnliga, är välkomna att bidra med sin syn på hur livet i fritidsbåt kan bli bättre. Här får också hela fritidsbåtsbranschen möjlighet att visa på de lösningar som redan finns utvecklade.

– Vi ser fram emot att få mer input på mässan, av både besökare och branschfolk, säger Patric Westdahl, verksamhetsansvarig för Svenskt Marintekniskt Forum. Vi vet att båtbranschen är kraftigt mansdominerad och att det därmed är lätt att förbise vad som hindrar kundgruppen kvinnor att växa sig stark.

Affärsutvecklingsföretaget Ampersand har anlitats för att undersöka hur fakta från undersökningen och mässan kan tas vidare. Ampersand ägs och drivs av fyra kvinnor med rötterna i Volvo Personvagnars konceptbil YCC, bilen där alla beslut fattades av kvinnor.

– Bilvärlden hade inte heller sett kvinnan som den köpstarka kund hon är. Men vi vet att kvinnan står för en tredjedel av bilköpen i Sverige och påverkar 80 procent av dem. Vi utgår från att potentialen är lika stor i båtvärlden, säger Tatiana Butovitsch Temm, vd för Ampersand.

Den svenska båtproduktionen var 2008 omkring 13 600 båtar med ett tillverkningsvärde av ca 3,1 miljarder kronor, alltså en snittkostnad på 228000 kronor per båt. Det innebär att tusen nya båtköpare motsvarar ett tillskott till branschen med 228 miljoner kronor, en ökning med 7,3 procent. Tiotusen nya båtköpare ger ett teoretiskt tillskott på 2,3 miljarder kronor.

– Då är inte exportintäkterna inräknade, säger Patric Westdahl. Men vi vet att kundgruppen köpstarka kvinnor växer i hela världen.

Harvard Business Review skriver i sitt septembernummer 2009 om “den kvinnliga ekonomin”: Som marknad sett representerar kvinnor en större möjlighet än Kina och Indien tillsammans. Så varför är företag så dåliga på att serva dem?

– Det tänker vi hjälpa båtbranschen att ändra på, säger Patric Westdahl bestämt.

En studie som Stockholmsmässan genomförde 2006 visar att 2,5 miljoner svenskar, som i dag inte är delaktiga i båtlivet, drömmer om ett liv på sjön.

De är mellan 25 – 45 år, kvinnor är i majoritet, och de ser själva upplevelsen till sjöss som det primära. De lever tillsammans, sambo eller gifta med barn. De bor relativt ofta i lägenhet, vanligen i mellanstora städer och ekonomiskt ligger de på genomsnittet.

Länk: www.smtf.se