10 november, 2009

Sammanställning av drunkningsolyckor under oktober 2009

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna genom drunkning visar att 6 personer omkom genom drunkning under oktober månad i år jämfört med 9 personer under oktober 2008.

Totalt har 68 personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 90 personer under samma period förra året.

2009 oktober 2008

3 övriga 3

1 fritidsbåt 4

1 bad 1

– fritidsbåt, utländsk 1

1 båt, utländsk –

6 totalt 9
Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under oktober 2009.

4/10, Övriga, dyk
Ramsmoraviken, Värmdö, AB-län
En 33-årig man från Södertälje omkom i en dykolycka. Mannen fick problem vid dykningen och steg upp mot ytan för snabbt. Han svimmade av och innan dykledaren hann få tag på honom, hade han sjunkit medvetslös mot botten.

11/10, Övriga
Ekerö, AB-län
En 53-årig man hittades död i vattnet utanför Ekerö. Polisen fastställde senare att personen omkommit genom drunkning.

16/10, Båt
Söder om Öland, Öland, H-län
En rysk man saknas efter att ha fallit överbord från ett ryskt handelsfartyg i vattnen söder om Ölands kust. Mannen är ännu inte återfunnen och befaras ha drunknat.

20/10, Fritidsbåt/fiske
Vänern, Säffle, S-län
En 52-årig man saknas på Vänern utanför Säffle. Mannens båt hittades tom en dryg halvmil från stranden, men trots sökningar med dykare och helikopter har man inte hittat mannen.

28/10, Övriga
Badhusparken, Östersund, Z-län
En man drunknade efter att, av okänd anledning, ha hamnat i vattnet. Vittnen som såg mannen i vattnet slog larm. Räddningsförsök gjordes på plats men mannen konstaterades senare avliden på Östersunds sjukhus.

30/10, Bad
Bali
En 40-årig man drunknade på Bali då han överraskades av en jättevåg när han var ute och badade.