12 november, 2009

Bryggor för funktionshindrade

Alla kommuner och företag runt om i landet ska anpassa sig så långt det går för funktionshindrade. EU har kommit med nya regler inför 2010, där de talar om tillgänglighet för alla som har funktionshinder.

Föreningen Furuboda, Folkhögskola och konferens söder om Åhus har den mäktiga Hanöbukten utanför. Här har föreningen sedan tidigt 60-tal haft en inriktning att skapa förutsättningar för funktionshindrade.

Kristianstads kommun har i flertal år undersökt möjligheten att lägga en brygga ut från denna strand. Företaget Jetfloat tillsammans med Kristianstad kommun har tagit fram en lösning med en brygga som klarar de svåra vågor som denna strand utsätts för. Bryggan klarar dessutom av att ta emot rullstolar och permobiler.

Bryggan, som sträcker sig 50 m ut i Hanöbukten, har en gångbrygga ut till en plattform formad som en fartygsbog. Här finns sittplatser, mantåg och specialliftar för att ge möjlighet för den funktionshindrade att vevas ner och upp i vattnet. Här finns också ramper för att kunna glida i och dra sig upp ur vattnet samt badstegar för den som så önskar.

Länk: www.jetfloat.nu