4 december, 2009

Företag på kö till forskningscenter vid LTU

Lean Wood Engineering (LWE), ett forskningscenter där Luleå tekniska universitet samarbetar med Linköpings och Lunds universitet, har varit så framgångsrikt att företag står i kö för att få vara med. Det handlar om affärsdriven teknik- och produktutveckling i samarbete med trä- och byggindustrin. Forskningen finansieras av VINNOVA m fl och totalt finns nu 55 miljoner kronor att använda.

– Forskningen har i och med den nya finansieringen möjlighet att ta ett vidare kliv, och nå ut på en internationell arena. Jag tror det är hög tid för byggbranschen och forskningen att ta det steget, säger Susanne Engström doktorand vid Luleå tekniska universitet.

En handbok för beställare är vad Susanne Engströms forskning handlar om. Möjligheten att bedriva forskning i samarbete med industri och olika slags forskare ger också större förutsättningar för ett helhetsperspektiv, betonar hon. Susanne Engström är en av 70 aktiva forskare i LWE, varav 30 på universiteten och 40 i de medverkande företagen.

Utan samarbete med industrin vore LWE inte vad det är idag och intresset är också mycket stort, från såväl mindre som större företag. Största intresset är riktat mot industriellt byggande i trä, vilket även är LTUs forskningsspecialitet. Det multinationella företaget Stora Enso har senast anslutit sig till LWE och just nu deltar totalt 16 företag, men fler vill in.

– Vi har faktiskt en kö på företag som vill vara med och jag tycker att det är ett tecken på att industrin ser att vi jobbar på rätt sätt tillsammans och att de fått ut nytta av programmet, säger Lars Stehn, professor vid LTU och programdirektör i LWE.

Lean Wood Engineering som startade 2006 har i praktiken blivit ett slags branschorgan för näringslivet, som är en attraktiv mötesplats för forskning och utveckling, menar Lars Stehn.

– Det är så jag gärna vill se det här, att vi är ett organ för att diskutera gemensamma forskningsfrågor och vi vill kunna lösa dom tillsammans med företagen, säger han.