8 december, 2009

46 miljoner euro till svensk infrastruktur

Sverige har i dag tilldelats 46 miljoner euro av EU-kommissionen. Pengarna kommer från EU:s stöd för transeuropeiska transportnät TEN-T och syftar till att göra transporterna av människor och gods snabba och enkla inom EU.

Totalt delades i dag 510 miljoner euro ut och av dessa gick 46 miljoner euro till svenska projekt.

Till projektet Motorways of the Sea mellan Karlskrona – Gdynia i sydöstra Sverige har tilldelats över 17 miljoner euro. Stödet ska gå till:
– Alvesta godsterminal
– Kust till kustbanan Emmaboda-Karlskrona
– Åtgärder i Karlskrona Hamn
– El-anslutningar, Stena Line

Utöver stödet till Motorways of the Sea så ges också följande projekt nya medel:
– Malmö Central får 4,6 miljoner euro
– Studie för ny älvförbindelse Göteborg-Marieholmstunneln får 2,1 miljoner euro
– Installation av fordonsutrustning för det nya tågsignalsystemet ERTMS får 22 miljoner euro