8 december, 2009

WWF får Stockholm Hamnars pris Miljöbojen

Stockholms hamnar delade på måndagen ut sitt årliga miljöpris Miljöbojen. Årets vinnare är WWF som belönas för sitt arbete mot kryssningsfartygens dumpning av avfallsvatten i Östersjön. – Vi är mycket glada och hedrade över priset och att vårt arbete gett resultat, säger WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson.

Som en följd av WWFs kampanj under flera år har kryssningsrederiernas branschorganisation, European Cruise Council (ECC) i år beslutat att inte längre dumpa sitt avfallsvatten och toaavfall i havet. En förutsättning är att hamnarna kan leva upp till deras krav på mottagningsanläggningar.

– Att vi fått Miljöbojen sporrar oss ytterligare att fortsätta arbeta mot dumpning av avfallsvatten till sjöss, för fler och bättre mottagningsanläggningar och för ett friskare Östersjön, säger Åsa Andersson, programchef för Svensk natur och Östersjön på WWF.

– Stockholms hamn ligger långt framme i miljöarbetet, inte minst när det gäller mottagnings-anläggningar. Men i många Östersjöhamnar behövs skärpta krav och förbättringar. I förlängningen behöver vi även ett regionalt förbud mot dumpning och gemensamma krav för hamnarnas mottagningsanläggningar, avslutar Mattias Rust, sjöfartsansvarig på WWF.

Avfallsvatten som dumpas från fartyg och båtar ger små tillskott jämfört med utsläpp från t ex jordbruket. Men de bidrar till den redan alarmerande övergödningen av Östersjön. Eftersom sjöfarten och kryssningsnäringen är en starkt växande industri i Östersjön är det viktigt att fortsätta arbeta.

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: – bevara världens biologiska mångfald – verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt – minska föroreningar och ohållbar konsumtion.

Länk: www.wwf.se