15 december, 2009

Sweden Rescue för både sjö- och flygräddning

Sweden Rescue är från och med årsskiftet sjö- och flygräddningscentralens gemensamma beteckning när man svarar på anrop. Från samma tidpunkt gäller också den internationell beteckningen JRCC (Joint Rescue Coordination Center) för den gemensamma sjö- och flygräddningscentralen.

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjöräddning och sjömansservice.

Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 90 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till ca två miljarder kronor och antalet anställda till 1150.