21 december, 2009

Gunnar Malm generaldirektör och chef för Trafikverket

Regeringen har i dag beslutat att utse Gunnar Malm till generaldirektör och chef för den nya myndigheten Trafikverket. – Jag är mycket glad över att kunna utse Gunnar Malm till generaldirektör för Trafikverket. Gunnar har ett digert arbete framför sig och jag är fullständigt övertygad om att han kommer göra ett utmärkt arbete, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Gunnar Malm är sedan 2008 vd för Arlandabanan Infrastructure AB, och är särskild utredare i organisationskommittén för Trafikverket. Tidigare har Malm bland annat varit vd för ASG AB samt ekonomi- och finansdirektör samt ställföreträdande generaldirektör för SJ.

Gunnar Malm har en ekonomexamen från Stockholms universitet med inriktning redovisning och investering samt finansiering.

Trafikverket är den nya myndighet som den 1 april 2010 tar över verksamheten vid Vägverket och Banverket, verksamheter rörande långsiktig infrastrukturplanering och riksintressen vid Sjöfartsverket, verksamheter rörande långsiktig infrastrukturplanering, driftbidrag och investeringsbidrag till icke statliga flygplatser samt verksamheter rörande modellutveckling/analysverktyg vid Statens institut för kommunikationsanalys.

– Den nya Trafikverket har en viktig roll i arbetet med att ställa om de svenska transporterna från fossildrivna till gröna. Att driva denna utveckling samt göra det i samklang med att förenkla människors och företags vardag genom smidiga kommunikationer blir Gunnar Malms huvuduppgift i sin nya roll, säger Åsa Torstensson.

Gunnar Malms förordnande som generaldirektör och chef för Trafikverket gäller för tiden den 1 april 2010 till och med den 28 februari 2015.