13 januari, 2010

Stena Bulk beställer nydanande stora tankfartyg i miljardklassen

Stena Bulk har bekräftat två egendesignade Suezmax tankfartyg vid Samsungvarvet i Sydkorea för leverans 2011. Fartygen som får en dödvikt på 158 700 ton vardera kommer vid leverans att bli de största fartygen i Stena Bulks flotta med sina 274 meters längd och 48 meters bredd. Ytterligare två optioner för systerfartyg finns för deklaration under våren 2010.

Närmare 50 Mkr extra per fartyg har investerats i tillgänglig teknik för att uppnå högsta miljöklass med 10 procent mindre bunkerförbrukning jämfört med de bästa fartygen av idag i denna storleksklass.

Beställningen av Stena Superior samt Stena Supreme är ett led i Stena Bulks satsning på eget högklassigt tonnage att sättas in i Stena Sonangol Suezmax Pool, som framgångsrikt är inne på sitt femte år tillsammans med det statliga angolanska oljebolaget Sonangol. Poolen omfattar ett femtontal fartyg och skall inom en treårsperiod byggas ut till ca 25 stora tankfartyg. Inom samarbetet ryms även en omfattande vidareutbildning av Sonangolanställda både till sjöss och i Stena Bulks kontorsnät runt om i världen. Sedan en tid projekteras tillsammans en ny och modern sjöfartsskola i Angola.

Operation och befraktning av fartygen i Stena Sonangol Suezmax Pool drivs från Stena Bulks kontor i Houston, Rio de Janeiro, London samt Singapore.

Stenasfären har sedan tidigare omfattande beställningar hos Samsungvarvet i Sydkorea, med bl.a fyra oljeborrningsfartyg samt två superfärjor i tillägg till de nya tankfartygen.

Stena Bulk – Med nio kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Genom bland annat en egen designavdelning levereras nyskapande lösningar för kundernas behov av transport och logistik. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 75 tankfartyg och är aktivt inom alla delar av tankmarknaden. Stena Bulk har även marknadsförings- och driftsansvar för hela Concordia Maritimes flotta. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 18.800 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK.

http://www.stenabulk.com