28 januari, 2010

6 000 skolbarn får pimpelfiska i vinter

Svenska Jägareförbundets och Sportfiskarnas gemensamma projekt KlassDraget fortsätter succén med att erbjuda fiske och friluftsliv på skoltid. Nytt för 2010 är att 6000 skolbarn får komma ut och isfiska. Ett stort intresse från skolorna och bra väderförutsättningar har lett till att alla projektets pimpelutrustning bokades upp i början av januari.

– Med pimpelsatsningen kan eleverna fiska också under vintern. Att meta på skoltid med KlassDraget är sedan tidigare en succé. Isfisket förlänger säsongen för uteaktiviteterna och fler kan delta, inte minst i norr, säger Karin Ekh, ungdomsansvarig på Svenska Jägareförbundet.
– Pimpel är ett roligt och annorlunda fiske med goda chanser att få exempelvis abborre, bara man klär sig varmt är det kul att vara isen, säger Bengt Olsson, projektledare för KlassDraget på Sportfiskarna.

Vi tillbringa allt mindre tid i naturen, bland annat visar en tidigare undersökning som presenterades av Sveriges Lantbruksuniversitet att barnens skogsbesök har halverats på tjugo år. KlassDraget är ett försök att motverka denna negativa trend. Sedan starten 2007 har drygt 30000 skolbarn deltagit hittills.
– Vi siktar på att försöka få med oss uppåt 10 000 barn till på friluftsliv innan sommarlovet 2010, säger Bengt Olsson.
– Vår förhoppning är även att lärarna genom KlassDraget blir inspirerade till mer undervisning ute i naturen, säger Karin Ekh.

Klassdraget finansieras av medel från Friluftsrådet, Landsbygdsprogrammet och branschorganisationen SPOFA Spöfiske, samt med stöd av Sveaskog. Allt material i projektet är kostnadsfritt för deltagande skolor.

Deltagande skolor i KlassDraget pimpelfiske framgår av bifogade PDF-dokument!

För mer information se: www.klassdraget.se