1 februari, 2010

Seminarium i Gislaved: “Miljömålskalkning – rätt recept för lokala behov”

Den 5 februari arrangerar Sportfiskarna, Värmlands läns kalkningsförbund, By- och Borgviksälvens vattenråd och Gislaveds kommun ett kalkningsseminarium i Gislaved. Bakgrunden är att sjöar och vattendrag hotas av minskade kalkningsanslag.

Sjöar och vattendrag hotas av minskade kalkningsanslag, samtidigt som kalkpriserna har gått upp. Kalkningen är en grundbult bland annat i den svenska fiskevården. Minskade anslag innebär ett hot mot livet i många sjöar och vattendrag.

– Det finns fortfarande behov av nykalkning i vissa vattensystem – trots minskade utsläpp av försurande ämnen. Ett flertal av landets laxförande vattendrag är fortfarande beroende av kalkning, berättar Stefan Larsson, fiskevårdskonsulent på Sportfiskarna.

Samhällsnyttan i fokus
Kalkningens samhällsnytta står i fokus för seminariet där kostnaderna skall vägas mot rekreationsmöjligheter och livskvalitet.

– Varje satsad krona på kalkning ger minst tre kronor tillbaka till samhället, säger Stefan Larsson.

Arrangörerna vill med seminarierna även inhämta aktuell information, stimulera bildandet av nya nätverk kring försurningsfrågorna samt bidra till ökat samarbete mellan myndigheter och ideella organisationer.