15 februari, 2010

Försäkringen som välkomnar utombordare

Utombordare blir allt vanligare, även på större båtar. Alandia lanserar nu en utombordarförsäkring med förstklassiga villkor även för stora och äldre utombordare. Alandia Utombordarförsäkring Alandia Utombordarförsäkring täcker även de största utombordarna och gäller för både båt, motor och utrustning som behövs för att använda båten.

Försäkringen är anpassad för skandinaviska farvatten och ansvarsfulla båtägare kan själva påverka premien genom att välja sin självrisk.

Med lite äldre motor ska man titta lite närmare, för ju äldre motor är, desto förmånligare är premien och vid delskada är avskrivningen på delar bland de lägsta på marknaden, om gammal utrustning ersätts med ny.

Våra villkor tillåter också att utombordsmotorn sitter kvar på båten under vintern, bara den är ordentligt fastlåst och eller fastbultad.

Alandia Båtförsäkring föddes på Åland, öriket mitt i Östersjön, där det mesta kretsar kring sjöfarten. I dag är det en av marknadsledarna i försäkringar för beboeliga fritidsbåtar. Alandia försäkrar 16 000 fritidsbåtar till ett värde av över 10 miljarder SEK och dessutom tusentals större fartyg.

www.alandia.com