16 februari, 2010

Lycka och välgång för KBV 002 Triton

Idag välkomnades Kustbevakningens nyaste fartyg, KBV 002 TRITON, till Sverige och till Visby, vid en namngivningsceremoni i Visby hamn. Över 100 inbjudna gäster, som bl.a. representerade regering, riksdag och samverkande myndigheter, ïnfann sig ombord på KBV 002 TRITON.

Att skydda Östersjön vid olje- och kemikalieutsläpp och att bogsera och brandbekämpa vid fartygsolyckor är det nya fartygets främsta uppgifter. Vid ceremonin talade försvarsminister Sten Tolgfors. Han poängterade att den stora satsningen på förnyelse av Kustbevakningens fartygs- och flygplansflotta är till gagn för svenska farvatten, men också för EU. Internationell samverkan för en bättre havsmiljö, för insatser vid olyckor och för en effektiv gemensam krishantering, är nödvändig, menade försvarsministern.

Fartygets gudmor Marie Hafström, f.d. generaldirektör vid Kustbevakningen, berättade om de första stegen mot ett helt nytt fartygskoncept och önskade KBV 002 TRITON med besättningar lycka och välgång.