18 februari, 2010

SMS larm för fordon och mer

Induo lanserar larmsändaren Zeus, ett GSM baserat larm för fordon och mobila tillämpningar. Zeus är en produkt som kombinerar ett enkelt handhavande med ett attraktivt pris. Produkten är tänkt att komplettera ett befintligt larmsystem eller som en fristående larmlösning för GSM.

Zeus har tre larmingångar och kontaktar upp till fem olika användare vid larm genom såväl SMS som genom uppringning. Detta är en dubbel säkerhet som är användbar särskilt när nätet är högt belastat. Den användare som besvarar larmenhetens uppringning kan dessutom höra vad som händer vid det larmade objektet. Det larmade objektet kan positioneras med hjälp av GSM positioneringstjänster som operatörer erbjuder så som tillexempel Telia Friend Finder eller Tele2 Street Smart vilket ger en ungefärlig position.

“Vi är övertygade att Zeus är en larmsändare som täcker marknadens behov av ett grundläggande larm för fordonsbruk till ett pris som är mycket attraktivt. Zeus användningsområden är som stöldlarm i fordon, båtar, containers och släpvagnar. Tack vare den inbyggda mikrofonen kan den även användas som ett enkelt GSM baserat överfalls- eller nödlarm. Den feedback vi fått från marknaden hittills är mycket positiva” säger Björn Moberg, Induos grundare och produktspecialist.

Zeus kan användas som en fristående larmlösning eller parallellt med ett inbyggt bil- eller båtlarm som ett tyst larmkomplement för att kontakta ägaren när det ordinarie larmet larmar. Zeus består av två delar, en plastkapslad larmenhet och ett backupbatteri som klarar drift i upp till 10 timmar utan matningsspänning. Till larmenheten kopplas larmpunkter, matningsspänning samt den medföljande mikrofonen.

Zeus kan användas i en rad olika applikationer, i mobila applikationer så som bilar, bussar, transportfordon, entreprenadmaskiner, släpvagnar samt i kollektivtrafik och taxi där möjligheten att använda Zeus som överfallslarm med medhörning är särskilt uppskattad. Förutom de mobila användningsområdena kan Zeus användas på byggarbetsplatser för att larma byggbodar, vid tillfälliga evenemang och event samt i fasta installationer så som larmning av förrådsutrymmen, lokaler, garage och fritidshus.

Zeus övervakar automatiskt strömförsörjningen, om spänningen sjunker ned till 11 volt i mer än 40 sekunder så kontaktas användarna med ett SMS. Enheten aktiveras med en extern brytare eller genom att skicka ett SMS. De upp till fem användarna har dessutom möjlighet att skicka ett SMS för att kontrollera om enheten är aktiverad samt hur bra täckningen är på platsen.

Zeus finns för omedelbar leverans till kampanjpriset 1 450 kr + moms.

Företagsfakta Induo AB
Induo vilar på fundamentet av över 40 års arbetserfarenhet från den trådlösa branschen. Induo är ett svenskt bolag inom området trådlös kommunikation med affärsidén ”Pålitliga kommunikationslösningar i tiden”. Induo Wireless betyder fritt översatt “engagerat trådlös”.

Induo levererar produkter och tjänster för trådlös kommunikation till och från såväl mobila som fasta enheter. Målgruppen är professionella användare med höga krav på livslängd och pålitlighet.I utbudet av produkter finns tillexempel radiomodem, gsm modem, 3G router och larmsändare för SMS. Induo är generalagent för SATEL och svensk representant för Maestro Wireless, Conel, RFM, Teltonika och Zadako.

www.induowireless.com

twitter.com/induowireless