19 februari, 2010

i-Pilot – en revolution för sportfiskare

i-Pilot från MinnKota underlättar manövreringen av elmotorer för montering i fören. Den revolutionerande i-Pilot autopiloten från MinnKota har teknik baserad på GPS teknologi. i-Pilot kan enkelt kompletteras på MinnKotas elmotorer för montering i fören – PowerDrive V2, Terrova samt saltvattenmodellerna Riptide SP och ST. Toppkåpan på motorerna byts ut till i-Pilot toppmotorkåpa med inbyggd GPS antenn och elektronik. Den trådlösa fjärrkontrollen synkroniseras enkelt genom knapptryckning. Det gör att manövreringen av båten blir lekande lätt, med fjärrkontrollen skapas full kontroll över hastighet och rikting.

Med ett enkelt tryck på inspelningsknappen spelas din rutt/spår in och lagras i minnet. i-Pilot kan lagra upp till tre rutter/spår som enkelt kan väljas. Det går att välja att starta från starten eller målet på rutten/spåret sedan sköter i-Pilot resten.

i-Pilots farthållare ger dig möjlighet att hålla en konstant hastighet, den går att ställa i 0,1 Mph lägen. Det skapar nya möjligheter då strömmar, vågor och vind inte påverkar hastigheten.

i-Pilots avancerade autopilot ger dig möjlighet att hålla en fastkurs. Genom att aktivera autopiloten i den kurs du håller kompenserar den med hjälp av GPS noggrannhet for vind, vågor, strömmar och avdrift.

Med Spot-Lock ger i-Pilot möjligheten att stanna på en önskad position. När Spot-Lock är aktiverad så övervakar i-Pilot positionen, om båten driver 5ft utanför positionen aktiverar i-Pilot motorn tillbaka till utgångspositionen.

Med CoPilot styrs hastighet och rikting trådlöst. En snabbknapp finns för att kunna nå max hastighet direkt.

Info www.comstedt.se