24 februari, 2010

Svenska Båtunionens verksamhetsberättelse 2009

Svenska Båtunionens verksamhetsberättelse för 2009 är nu klar. Den innehåller massor av nyttig information om SBU, som organiserar över 160 000 båtägare som är medlemmar i båtklubbar runt hela landet.

Bland de viktigaste händelserna under förra året märks utnämningen av tre stycken båtar till MilöjBästa Båt 2009, vilket gjordes på Allt för sjön ifjol. Denna utnämningen blev mycket uppmärksammad och följs upp på årets mässa med offentliggörande av vinnarna på Allt för sjön 5 mars.

SBU äger också tidningen Båtliv, som är organisationens officiella organ. Tidningens upplaga är därmed klart största av alla europeiska båttidningar: 145 300 exemplar sex gånger om året. Medlemmar som är anslutna till SBU får tidningen Båtliv i sitt medlemskap i respektive båtklubb.

Ladda ner verksamhetsberättelsen här