9 mars, 2010

Väddöskola får Naturväktarstipendium för vattenprojekt med Estland

Klass 7 i Norrsundsskolan på Väddö i Roslagen får Världsnaturfonden WWFs naturväktarstipendium för sitt samarbete med en skola i Tallin, Estland. Båda skolorna samarbetar kring vattenfrågor bland annat genom studiebesök, intervjuer och provtagningar. Även frågor kring lokala levnadsvillkor och utveckling ingår i projektet.

Naturväktarstipendiet gör det möjligt för de estniska eleverna att besöka Norrsundsskolan på Väddö senare i år. Fokus för samarbetet ligger på hållbar utveckling.

– Vi har under flera år haft ett samarbete med den estniska högstadieskolan Kalamaja Pöhikool. Vi vill utveckla kontakterna med jämnåriga på andra sidan Östersjön. Det är oerhört värdefullt för ungdomar att få mötas, dela med sig av kunskaper och bli inspirerade av varandra, säger Anneli Lennartsson som är lärare på Norrsundsskolan som också är en av Världsnaturfondens 10 modellskolor. Skolan arbetar aktivt med miljöfrågor och vindkraftverket på skolan är ett resultat av samarbetet med lokala aktörer.

Fakta/ Bakgrund:
Världsnaturfonden WWFs naturväktarstipendier delas i år ut till fem skolor i landet. Eleverna får dela på 50 000 kronor för olika miljö- och naturvårdsprojekt. En förutsättning för att söka WWFs stipendiet är att eleverna har deltagit i Naturväktarna – Världsnaturfondens största utbildningsprogram för elever i åldern 7-18 år. Närmiljön har studerats ur olika aspekter och sedan har resultaten redovisats för WWF. Ett stipendium kan ge det utrymme som behövs för att genomföra en aktiv handling för ett hållbart samhälle. Många skolklasser fortsätter sedan med arbetet och engagemanget för den lokala miljön.

www.wwf.se