9 mars, 2010

Nästa generation högtryckstvättar

Det har gått 26 år sedan Kärcher på bred front lanserade högtryckstvätten för konsumentbruk. Vad som från början närmast var en pump med ett enkelt bärhandtag har med tiden utvecklats till en betydligt mer komplex produkt med en stor variation i prestanda, grundfunktion och tillbehör. När utvecklingen av högtryckstvättar går in i ett nytt decennium lanserar Kärcher ny teknologi och utvecklar samtidigt varje komponent som påverkar upplevelsen av smidighet i arbetet med redskapen.

Hanteringen av slangar och kablar i samband med förvaring och transport är exempel på sådana detaljer. Användbarhet och resultat i en helt ny standard.

Vattenkyld motor
En väsentlig förändring på flera av de nya modellerna är en ny vattenkyld induktionsmotor som i flera avseenden innebär markanta förbättringar. Genom effektivare kylning ökar Kärcher tillförlitligheten, förlänger livslängden och energieffektiviteten. Att den dessutom blir lättare är bara ett plus. Det kanske viktigaste för användaren är att maskinen blir avsevärt tystare vilket innebär ökad komfort och både grannar och omgivning störs minimalt.

Plug’n’Clean
Tack vare det nya tvättmedelssystemet Plug’n’Clean går det alltid snabbt och enkelt att byta rengöringsmedel för att passa dina olika rengöringsbehov och detta med bara en hand och utan en droppe i spill. När man tillför rengöringsmedel i sin högtryckstvätt blir det rätt doserat och rengöringsresultatet optimalt. Kärchers rengöringsmedel är dessutom biologiskt nedbrytbart och har därför ingen skadlig påverkan på miljön.

Quick Connect
Stor omsorg har lagts på maskinernas anslutningar och infästningar. De nya modellerna har snabbkopplingar av klick-typ till högtrycksslangarna. Kopplingar som utvecklats särskilt för att kombinera enkelhet och säkerhet i handhavande under de höga tryck och belastningar som råder vid anslutningspunkterna.

Kostnadseffektivt och miljövänligt
Kärchers högtryckstvättar kan användas med så gott som alla typer av vattenkällor. De suger t ex upp vatten från regnvattentunnor. Du behöver då inte förbruka dyrbart dricksvatten samtidigt som du sparar på en viktig resurs. En annan fördel är att du slipper vara beroende av en vattenledning. Tack vare ständig utveckling och förbättring av högtrycksteknologin kan Kärchers högtryckstvättar idag ge enastående prestanda med mycket låg vattenförbrukning.

Kärchers högtryckstvättar förbrukar cirka 80% mindre vatten än vid användning av en vanlig trädgårdsslang. Detta är bra för miljön samt att det sparar pengar.

www.karcher.se