9 mars, 2010

Stena Bulk växer med flera nybeställningar

Stena Bulk, som nyligen bekräftat beställningen av två egendesignade Suezmax tankfartyg vid Samsungvarvet för leverans år 2011 går vidare med ytterligare nybeställningar tillsammans med partners samt det angolanska oljebolaget Sonangol De två första fartygen, som ska heta Stena Superior och Stena Suède, har designats med hjälp av Stenas egen tekniska avdelning enligt dagens mest avancerade tillgängliga teknik.

Detta förbättrar energieffektiviteten dramatiskt och bland annat minskar bränsle- och bunkerförbrukningen med upp till 15 procent jämfört med de allra effektivaste idag seglande Suezmax-fartygen av konventionell design.

Stena Bulk och Samsung bekräftar att optioner på ytterligare fyra fartyg i serien har signerats och således utökas nybeställningen vid Samsungvarvet till totalt sex nya tankfartyg, med leverans av de tillkommande fartygen före utgången av år 2012.

”Stena Bulk har tålmodigt inväntat lämpligt marknadsläge under de senaste två åren, vilket visat sig vara rätt. Vi har använt tiden för att integrera våra beprövade meriter i fråga om innovativ tankerdesign och skapa världens miljövänligaste tankfartyg av denna storleksklass med minimal bunkerförbrukning,” säger Ulf G. Ryder, VD Stena Bulk.

”Beställningen på dessa sex nya fartyg innebär ett ypperligt tillskott av toppmoderna enheter till Stena Sonangol Suezmax Pool”, fortsätter Ryder. ”Poolen som ligger i premiumklassen av de opererande tankpoolerna kommer nu att ytterligare förstärka sitt försprång med tonvikt på nya och miljövänliga fartyg.”

Nyheten följer också Sonangols tillkännagivande av bolagets beställning av fem nya tankfartyg på 160 000 dödviktston vardera från DSME Shipbuilding i Korea. Dessa tankfartyg väntas levereras från mitten av 2011 till början av 2013. Sonangol bekräftar också att de fem nya fartygen omedelbart efter leverans ska ingå i Stena Sonangol Suexmax Poolen. Därmed kommer samarbetet mellan Stena Bulk och Sonangol totalt tillföra upp till tolv ultramoderna Suezmax-fartyg till den gemensamma poolen.

Stenas nära samarbete med det statliga angolanska oljebolaget Sonangol går in på sitt sjätte år av framgångsrik verksamhet med syfte att inom en snar framtid bygga upp en flotta av totalt 25 nya och toppmoderna Suezmax-fartyg med en snittålder under 3 år. Poolen har under de senaste 12 av 16 kvartalen legat i topp vad gäller intjäning gentemot konkurrerande Suezmaxpooler samt index.

Vidare har satsningen förutsättningar att kunna växa ytterligare, då flera ägare av nya Suezmax har anmält intresse av att också bli medlemmar i poolen med sina moderna fartyg.

Operation och befraktning av fartygen i Stena Sonangol Suezmax Pool drivs från Stena Bulks kontor i Houston, London och Singapore. Förra månaden firades dessutom den ståtliga invigningen av Poolens nya kontor i Rio de Janeiro, Brasilien.

Som ett led i ambitionen att modernisera flottan meddelar slutligen Stena Bulk att de tre äldre fartygen i poolen, – Nordic Voyager (byggt 1997), Nordic Jupiter (byggt 1998) och Nordic Freedom återgår till ägaren Nordic American Tankers inom kort.

Med nio kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 65 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 18 800 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK.

www.stenabulk.com