19 mars, 2010

TBE-smitta — hög risk vid båtliv och golf

TBE-virus som kan orsaka en allvarlig hjärninflammation, sprider sig till allt fler håll i landet. Golfare och båtfolk löper särskilt stor risk att drabbas då fästingarna finns i gräset på golfbanor, i skärgården och vid våra stora sjöar. Smittskyddsinstitutet rekommenderar alla som bor, vistas eller reser i risk-områden att vaccinera sig mot TBE.

Smittan ökar tydligt på västkusten och finns nu runt både Vättern och Vänern.

Riskområden
Totalt rapporterades 210 fall av TBE i Sverige under 2009, vilken är en minskning mot rekordåret 2008 då 224 fall rapporterades. Men ingenting tyder på att den lilla nedgången skulle vara en trend mot en mer bestående minskning enligt Smittskyddsinstitutet.

Hjärninflammation orsakad av TBE-virus är en allvarlig sjukdom och antalet personer som infekterats har stadigt ökat under 2000-talet. Sedan 1990 har antalet fall fördubblats.

Ökning på västkusten
Hittills har enbart ett fåtal personer på västkusten drabbats av hjärninflammation orsakad av TBE-virus. Men under 2009 rapporteras en ökning. Under 2009 rapporterades fall av TBE runt både Vättern och Vänern. Under 2009 insjuknade några personer så långt upp som i norra Bohuslän.

Starka TBE-fästen
Smittskyddsinstitutets statistik för 2009 visar att smittan är vanligast längs Upplands- och Sörmlandskusten samt vid Mälarens mellersta och södra delar. Hittills har närmare 50 procent av fallen rapporterats därifrån. I Roslagen som är Sveriges starkaste TBE-fäste, utvidgar sig smittan till nya områden. I Stockholmsområdet kan man dock notera en minskning från rekordåret 2008.

– Det är lite tidigt att säga men det är mycket möjligt att det har med vaccinering att göra. Medvetenheten är stor om riskerna för att smittas av TBE i skärgården och runt Mälaren. Det kan göra att många vaccinerar sig, säger Marika Hjertqvist, epidemiolog vid Smittskyddsinstitutet.

Ökningen av TBE under 2000-talet kan ha flera orsaker, som ökad observans bland läkare och allmänhet och ändrat beteende hos människor, enligt SMI.

TEST — BÖR DU VACCINERA DIG?
r Bor du i ett riskområde?
r Har du en sommarstuga i ett riskområde?
r Planerar du att segla, paddla eller åka båt i ett riskområde?
r Planerar du att spela golf i ett riskområde?
r Planerar du att semestra, till exempel campa eller hyra stuga i ett riskområde i Sverige?
r Ska du besöka vänner som bor i ett riskområde?
r Planerar du att resa till riskområden på Åland eller i Baltikum?
r Planerar du att resa till riskområden i Central- och Östeuropa?

Om du svara JA på en eller flera av dessa frågor bör du överväga att vaccinera dig mot TBE. Ett enda fästingbett räcker om fästingen bär på TBE-viruset.
Fyra tips — så skyddar du dig mot TBE
• Vaccinera dig.
• Inspektera kroppen när du har varit ute i områden där fästingar är vanliga. Vuxna får oftast fästingar på undre delen av kroppen. Eftersom barn är kortare angrips de oftare på överkroppen, huvud, hals, hårbotten och bakom öronen.
• Ljusa kläder gör det lättare att upptäcka en krypande fästing.
• Inspektera husdjur — även hundar och katter får fästingar som kan krypa över till människor.

Kan förebyggas med vaccin
Bästa sättet att förebygga insjuknade är vaccination som ger ett mycket bra skydd, över 90 procent. Eftersom TBE orsakas av virus kan sjukdomen inte botas, antibiotika biter inte på virus. Därför rekommenderar Smittskydds¬institutet att alla som bor eller vistas i kända riskområden vaccinerar sig.

Både barn, (från ett år) och vuxna kan vaccineras.

Fästingburen hjärninflammation — så yttrar sig sjukdomen
TBE är en allvarlig sjukdom och smittar direkt vid bettet. Sjukdomen kan ha två faser. I sin första form ger den influensaliknande symtom som huvudvärk, muskelvärk och feber som kan vara upp till en vecka. Därefter blir de flesta helt återställda och är i fortsättningen immuna mot TBE.

Ungefär var fjärde smittad insjuknar på nytt efter omkring en veckas symtom¬frihet, nu i en allvarligare form som beror på att viruset har spridit sig till hjärna och hjärnhinnor. Symtomen är svår huvudvärk, hög feber, illamående, nackstyvhet och påverkat allmäntillstånd. En del personer får bestående neurologiska skador som problem med tal, minne och koncentra¬tion, nedsatt hörsel och ibland förlamningstillstånd. Ofta krävs långvarig sjukskrivning och rehabilitering. Dödsfall förekommer, men är ovanligt.

TBE-vaccinet Encepur ger 90 procents skydd
Encepur är ett vaccin som ger över 90 procents skydd mot TBE-virus. Vaccinet finns i två varianter; ett barnvaccin för barn från ett år till elva år, och ett vaccin för ungdomar och vuxna.

TBE-vaccin finns på vårdcentraler och på vaccinationsmottagningar. För bästa möjliga skydd krävs tre sprutor. De två första ska helst tas i god tid före kommande fästingsäsong och den tredje nio till tolv månader efter den första. Därefter ska skyddet fyllas på med en ny dos vart tredje år. För att det ska bli lättare att komma ihåg vaccinationen erbjuder många vaccinatörer påminnelse genom sms eller e-post.

Encepur tillverkas av Novartis och säljs i Sverige av SBL Vaccin.