19 mars, 2010

Kolla gasolen innan du sjösätter båten!

Sjösäkerhet är också en fråga om brandsäkerhet. Varje år inträffar ett antal onödiga båtbränder, en del av dem beroende på felaktig gasolanvändning. Genom att följa några enkla råd kan du utnyttja gasolens fördelar och samtidigt känna dig trygg på sjön. – Gasol är ett säkert, miljövänligt och effektivt bränsle bara man vet hur man ska hantera det, säger Anders Rogstedt, affärsområdeschef på AGA Gas.

Det är mycket som måste fungera innan båten kan läggas i sjön. En mycket viktig detalj är båtens gasolutrustning. Läckage i slangar och anslutningar är den vanligaste olycksorsaken med gasol.

Eftersom gasol är tyngre än luft söker sig läckage till det lägsta utrymmet ombord där det finns risk för att en brännbar blandning med luft uppstår. Det absolut viktigaste är därför att gasolflaskan placeras på däck, i ett ventilerat skåp/låda. Botten på detta utrymme skall ventileras direkt ut, t ex genom en separat genomföring i bordläggningen (som mynnar ovan vattenlinjen). Gasolflaskan ska alltid försvaras stående och när den inte används ska gasventilen stängas så att det inte läcker ut någon gas.

Såhär kontrollerar du gassystemet
För att undvika en olycka ska gassystemet kontrolleras noggrant innan det används. Anders Rogstedt på AGA Gas, ger följande råd:

• Kontrollera att alla skarvar i gassystemet är täta med hjälp av såpvatten eller läckagedetektionsspray (aldrig med en brinnande tändsticka!). Börjar såpvattnet bubbla är det ett tecken på läckage.

• Kontrollera gasolslangen. Om du upptäcker sprickor eller andra skador byt ut slangen mot en ny. OBS! Använd alltid slangar som är godkända för gasol och är märkta -30C. Gasolslangar är vanligen orange till färgen.

• Kontrollera också din tryckregulator som säkerställer att du inte får för högt tryck till din gasolutrustning. I regulatorn finns ett gummimembran som åldras med tiden. Enklast är att byta både tryckregulator och gasolslang med jämna mellanrum tex vartannat år beroende på hur sol- och väderutsatt din utrustning är.

• Kontrollera också att ditt gasolsystem har en inbyggd läckagetestare. Läckagetestare finns i flera olika typer där den enklaste är ett U-rör med siktglas som kopplas in manuellt. I siktröret kan du se om det strömmar gasol trots att du stängt av alla förbrukande enheter. Ett billig och enkelt sätt att kontrollera tätheten i ditt gasolsystem.

• De allra minsta gasolflaskorna av campingtyp har ingen flaskventil för enkel avstängning av gasflödet. Använder du denna typ av flaska till din båt bör du se till att du har en avstängningskran omedelbart efter flaskanslutningen. Det finns tex reduceringsventiler med inbyggd avstängningskran att köpa.

Om det uppstår en läcka
Gasol är egentligen luktfri men genom att tillsätta ett illaluktande ämne är det lättare att upptäcka en läcka. Om det läcker gasol:

• Stäng gasventilen för att stoppa gastillförseln

• Larma och varna

• Vädra. Använd inte elektrisk utrustning som kan skapa gnistor

• Leta reda på var det läcker

• Åtgärda läckan

• Kontrollera att det är tätt.

– Ha gärna har en gasvarnare ombord också för ytterligare säkerhet, rekommenderar Anders Rogstedt , och är du osäker på en installation, till exempel av ett gasolkök, låt en fackman se över utrustningen.

Bildtext:
Med AGAs läckspray avslöjar du snabbt och enkelt gasläckage och undviker olycksrisker. Även små läckage syns tydligt tack vare det vita skum som uppstår när du sprutar på läcksprayen. Det är särskilt viktigt att kontrollera olika kopplingsanslutningar, speciellt när utrustningen har stått oanvänd ett tag.