23 mars, 2010

Välkomnar beslut som förbereder myggbekämpning vid Nedre Dalälven

– Förra årets myggplåga vid Nedre Dalälven var inte acceptabel. Därför välkomnar jag nu att vi med Kemikalieinspektionens beslut kan förbereda för att snabbt agera så det inte blir en ny förstörd sommar för boende i området.

Det säger miljöminister Andreas Carlgren efter Kemikalieinspektionens beslut om myggbekämpningen i Nedre Dalälven.

Kemikalieinspektionen har fattat beslut om att det medel som används för myggbekämpningen, VectoBac G, ska godkännas. Myndigheten kommer nu även komma in med en ny begäran om regeringens tillåtelse för att ge tillstånd till myggbekämpning i Natura 2000-områdena.

– Jag och regeringen har för avsikt att agera snabbt för att förra årets problem inte ska upprepas, säger Andreas Carlgren.

Bakgrund:
Kemikalieinspektionen godkände fredag 19 mars en ansökan om produktgodkännande för VectoBac G och VectoBac GR. I godkännandet ställs krav på användningen av bekämpningsmedlet. Bland annat:
– är det endast godkänt för yrkesmässiga användare;
– krav ställs på kunskap om hantering;
– användaren ska kunna styrka behovet av bekämpning av stickmygg;
– innan användning ska berörd kommun och allmänheten underrättas.