7 april, 2010

380 000 kronor till båttvätt i Härnösand

Länsstyrelsen i Västernorrland har beslutat bidra med 378 175 kr till stiftelsen Håll Sverige Rent för etablering av båttvätt i Härnösands hamn. Det blir den första båttvätten på Norrlandskusten. Totala investeringen är på 756 350 kr. Syftet med länsstyrelsebidraget är att minska föroreningar i havet. Målet är att många båtägare ska avstå från att använda giftig färg mot påväxt och istället tvätta sin båt.

Länsstyrelsen har också beslutat bidra med 21 800 kr till Nyadals Intresseförening. Föreningen ska bygga en mottagningsstation i Nyadals gästhamn för toalettavfall från fritidsbåtar. Totalkostnad 53 000 kr.