7 april, 2010

Vadarfåglarna riskerar försvinna från västkusten

Antalet vadarpar på västkusten har under det senaste decenniet minskat med ungefär en tredjedel. Det framgår av en rapport som ges ut av havsrelaterade myndigheter utmed västkusten. Rapporten Västerhavet tar också upp problemet med skräpfloden till våra stränder och presenterar åtgärdsplanen som ger nytt hopp för torsken.

Västerhavet ges ut av Kontaktgrupp Hav, ett nätverk för forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer som arbetar med havsmiljöfrågor i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. I nätverket ingår marin expertis från Havsmiljöinstitutets enhet vid Göteborgs universitet, Fiskeriverket, SMHI, Bohuskustens vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne län.

I fokus för Västerhavet 2010 står de många åtgärder som genomförs på olika plan. Du kan till exempel läsa om hur en ny återhämtningsplan ger nytt hopp för den hotade torsken, och om de åtgärder som diskuteras för att återställa de tillbakaträngda ålgräsängarna. Vi berättar dessutom om effekterna av de 5 000 kubikmeter skräp som varje år flyter iland på Bohusläns stränder.

I Västerhavet redovisas också en studie som visar hur exploateringen av strandlandskapet lett till att de häckande vadarfåglarna minskat dramatiskt under det senaste decenniet. Flera arter har helt försvunnit. Ett exempel är brushanen, där man 1970 räknade till 34 häckande par vid Getteröns fågellokaler i Varberg men där man sedan 1990 inte hittar något enda par. Åtgärder är nödvändiga.

Västerhavet hette tidigare Havsmiljön. Rapporten finns att hämta som pdf här:
http://www.havet.nu/?d=173

En tryckt rapport kan beställas från:
marie.svard@havsmiljoinstitutet.se

Foto: Kärrsnäppa. Foto: Lars-Åke Flodin.