15 april, 2010

Sverige tar över ledningen för operation Atalanta

Från och med idag tar Sverige över ledningen av EU:s marina insats utanför Somalias kust – operation Atalanta. Insatsens örlogsfartyg kommer under fyra månader att ledas av ett styrkehögkvarter ombord på HMS Carlskrona. – Det är mycket glädjande att Sverige har fått möjlighet att leda EU:s första marina insats. Det visar på förtroende för vår förmåga att ta ett ledande ansvar inom EU:s krishantering, säger utrikesminister Carl Bildt och försvarsminister Sten Tolgfors i ett gemensamt uttalande.

Det svenska deltagandet i Atalanta utgör en del av ett brett svenskt engagemang för Somalia. Inte minst utgör insatsen ett viktigt stöd till FN:s verksamhet vars humanitära hjälpsändningar är beroende av militärt eskortstöd.

Sedan mars i år bidrar Sverige, genom Kustbevakningen, dessutom med ett sjöövervakningsflyg inom ramen för Atalanta.