22 april, 2010

Sverige bygger nytt signalspaningsfartyg

Regeringen har idag beslutat att Försvarsmakten får anskaffa ett nytt signalspaningsfartyg som ersättare för det nuvarande signalspaningsfartyget, HMS Orion. Det nya fartyget ska byggas i enlighet med internationella klassningsregler och upphandlas genom öppen upphandling.

– I den nya inriktningen för försvaret är närområdesperspektivet tydligt. Östersjöområdet är stabilt. Långsiktigt går dock aldrig att utesluta risk för olyckor, militära incidenter och intressekonflikter. Med dagens beslut säkrar regeringen fortsatt tillgång till fartygsburen signalspaning i närområdet, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

I och med att ett nytt fartyg med civil klassning anskaffas kommer det att kunna drivas med lägre drifts- och underhållskostnader. Fartyget kommer också att kunna användas under en lång tid framöver.

Det nuvarande signalspaningsfartyget projekterades och byggdes 1984 efter då gällande regelverk för en livslängd fram till 2014. Förändringar av detta regelverk och en successiv övergång till civila regler gör att fartyget idag inte motsvarar dagens sjösäkerhetsregler. Omfattande åtgärder skulle krävas för att fortsatt bruka fartyget.